Digwyddiadau

Digwyddiad: Yr Ŵyl Les

25 Ebrill 2020
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae llesiant yn rhan bwysig o fywydau mwy a mwy o bobl y dyddiau hyn, o ganlyniad i straen ein bywydau prysur.

Bydd yr Ŵyl Lesiant yn gyfle i chi adael tasgau diflas dydd Sadwrn a chymryd rhan mewn gweithgareddau i dawelu’r corff a’r meddwl. Hen ffefryn fel yoga, efallai, neu beth am roi cynnig ar weithgaredd newydd sbon, fel dyddlyfra?

Dewch draw gyda ffrindiau, neu dewch ar eich pen eich hun i wneud ffrindiau newydd – mae croeso i bawb!

Gweithdai Dyddlyfra

Mae pawb yn sôn am ddyddlyfra, a’i allu i ddod ag ychydig o dawelwch i’n bywydau prysur. Mae’n gyfuniad o ysgrifennu therapiwtig, gwneud lluniau ac arddulliau ysgrifennu rhydd a strwythuredig i’ch helpu chi i ddatblygu arddull naturiol eich hun. Gweithdy 3 awr arbennig gyda Grace Quantock. gracequantock.com

Mae’r gweithdai’n £20 am hanner diwrnod, 10.30am - 1.30pm. Mae hyn yn cynnwys yr holl ddeunyddiau, a te a coffi.

Tocynnau

Gweithdai Darlunio

Dewch i brofi swyn darlunio yn yr orielau hardd a heddychlon gyda’r artist Elizabeth Stonhold. Bydd hi wrth law i roi cyngor os dymunwch, neu gallwch ymlacio a mwynhau cwmni pobl o’r un fryd â chi. Mae grŵp darlunio’n cwrdd yn rheolaidd yn yr Amgueddfa bob dydd Mawrth. Manylion ar y wefan. Galw draw a darlunio

Mae’r gweithdai am ddim. 11am a 2pm. Cofrestrwch yma.

Tocynnau

Yoga

Mae’r math hwn o ymarfer corff yn addas i bawb o bob oed a gallu; gall yr athrawes brofiadol, Sarah McGaughey, helpu i addasu i’ch lefel chi. Sesiwn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg). sarasclasses.co.uk

Mae’r sesiynau’n £3.50 y pen. 2pm.

Tocynnau

Cwsg*

Mae diffyg cwsg yn broblem fawr yn yr oes sydd ohoni, ac mae’n effeithio ar ein hiechyd mewn sawl ffordd. Dewch i gael cyngor ar gysgu’n dda gyda Kerry Hill.

Sgwrs am ddim. 1.30pm. Cofrestrwch yma.  Manylion ar y wefan. iwanttosleep.co.uk

Tocynnau

Yoga Nidra*

Dewch i brofi cwsg yogic, y cyflwr o fod rhwng cwsg ac effro, i leddfu unrhyw straen, gyda’r hyfforddwr Millie Griffiths.

Gweithdy am ddim. 3pm. Cofrestrwch yma.

Tocynnau

 

Y Brif Neuadd

Gweithgareddau galw heibio -

  • Dewch i gael tylino’ch cefn – ar eich eistedd, a heb orfod tynnu’ch dillad! Mae sesiynau’n £10 am 20 munud.
  • Creu gorchudd cŵyr gwenyn – ymunwch â’r elusen amgylcheddol o Gaerdydd, Green Squirrel, i greu gorchudd gwych ar gyfer eich cinio. Am ddim.
  • Bydd yna hefyd ddigon o stondinau yn gwerthu amrywiaeth o nwyddau – o olew a llosgwyr aromatherapi, i ganhwyllau cŵyr gwenyn a gemwaith.
  •  

*Mae’r gweithdai hyn ar gael drwy gyfrwng y Saesneg yn unig. Os hoffech chi gael cyfieithu ar y pryd i’r Gymraeg, e-bostiwch digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk cyn gynted â phosibl, o leiaf wythnos cyn y digwyddiad.

Efallai y byddwn yn gofyn i chi lenwi holiadur iechyd ar gyfer rhai o’r gweithdai.

Gweithgareddau’n addas i oed 16+.

Digwyddiadau