Digwyddiadau

Digwyddiad: Hwyl i’r Teulu – Ffotograffiaeth

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
18–21 Chwefror 2020, 11am, 1pm & 3pm
Pris £2
Addasrwydd 3+
Archebu lle Archebwch wrth gyrraedd, nifer benodol o lefydd

Dewch i gael eich ysbrydoli gan arddangosfa Martin Parr yng Nghymru, chwarae gyda propiau ffotograffiaeth a bod yn greadigol!

  • Dewch â’ch camera eich hun – ni fyddwn yn darparu rhai.
  • Nifer cyfyngedig o lefydd; talwch ar y diwrnod yn siop yr Amgueddfa.
  • Cwrdd wrth y ddesg yn y Prif Neuadd
  • Bydd sesiwn 3pm yn Gymraeg yn unig.
  • Addas i oed 3+; rhaid i bawb sy’n cymryd rhan fod â thocyn.
  • Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.
Digwyddiadau