Digwyddiadau

Digwyddiad: Queer Tours - Teithiau LHDT+

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
20 Medi 2020, Saesneg: 11am, 1pm, 2pm | Cymraeg: 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Eventbrite

* Mae teithiau mis Mawrth, Ebrill a Mai wedi cael eu canslo oherwydd pryder cyffredinol am dorfeydd a Choronafeirws. Mae'n ddrwg gennym am unrhyw anghyfleustra ond mae lles ein hymwelwyr, staff a’n gwirfoddolwyr yn flaenoriaeth gennym. *

 

 

Mae’r casgliad celf cenedlaethol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn un o rai gorau Ewrop, gyda pum canrif o beintiadau, lluniau, cerfluniau, arian a serameg gwych o Gymru ac o bedwar ban byd. Yn ogystal, rydym yn gartref i un o gasgliadau celf Argraffiadol gorau Ewrop. Does dim llawer o amgueddfeydd eraill yn y byd yn cynnwys casgliadau gyda’r fath amrywiaeth a safon ar un safle.

Mewn partneriaeth a^ Pride Cymru, hoffem eich gwahodd ar Daith LHDT+ gaiff ei arwain gan wirfoddolwyr, i edrych ar ein celf trwy lens “queer”. Byddwn yn cynnig gofod diogel ichi gael sgyrsiau am amrywiaeth a chynrychiolaeth, i ddathlu ein cymuned LHDT+, ac i gydnabod bodolaeth a chyfraniad unigolion LHDT+ trwy hanes.

 

Tocynnau

 

Teithiau cyfrwng Saesneg : 11:00, 13:00, 14:00

Taith cyfrwng Cymraeg: 15:00

Digwyddiadau