Digwyddiadau

Arddangosfa: Artes Mundi 9

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
19 Mai–5 Medi 2021
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Cystadleuwyr Artes Mundi eleni

Mae nawfed rhifyn arddangosfa glodforus Artes Mundi a’r wobr gysylltiedig yn cael eu cyflwyno ar draws Caerdydd mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Chapter a g39.

Bydd yr arddangosfa’n cynnwys gwaith mewn amrywiaeth o gyfryngau. Ymhlith y chwe artist bydd y rheini sydd wedi dod i’r amlwg yn ddiweddar a derbyn sylw mawr gan y beirniaid ochr yn ochr â’r rheini sydd wedi hen ennill eu plwyf, gan greu achlysur sy’n rhoi ystyriaeth i gyfres blethedig o hanesion a materion sy’n parhau i ddigwydd ar draws ein cymdeithasau a chymunedau, llawn cymaint yma yng Nghymru ag yn unman arall yn y byd.

Cystadleuwyr Artes Mundi 9

O’r Weriniaeth Ddominicaidd, mae paentiadau hynod, lliwgar a manwl Firelei Báez yn cyfuno ciwiau gweledol sy’n ymestyn o decstiliau a gorchuddion waliau moethus gyda motiffau blodeuog o’r oes drefedigaethol i batrymau caligraffig, gweadau gwallt, penwisgoedd pluog a gemwaith gleiniog.

Mae Dineo Seshee Bopape (De Affrica) yn gwneud gosodweithiau cerfluniol pwerus ac anghysurus sy’n defnyddio deunyddiau cyffredin pob dydd fel brics neu bridd i ddwyn at ei gilydd y nefolaidd a’r daearol, y corfforol a’r metaffisegol.

Mae’r artist Japaneaidd Meiro Koizumi yn gwneud fideos dwys a theimladwy sy’n gofyn cwestiynau am sut y gallen ni ymgysylltu ag eiliadau poenus mewn hanes cenedl a’u hwynebu a sut rydym yn cofio gwrthdaro heb syrthio’n ôl ar hiraeth am yr hyn a fu a phropaganda jingoistaidd.

Mae ffilmiau’r artist o Puerto Rico Beatriz Santiago Muñoz yn ystyried heriau amgylcheddol i gymunedau yn sgil newid economaidd, gan ganolbwyntio ar ailddatblygu a boneddigeiddio tirwedd oherwydd seilwaith newydd neu brosiectau twristaidd neu rymoedd naturiol fel y stormydd a daeargrynfeydd diweddar.

Yn hanu o India, mae Prabhakar Pachpute yn dod o sawl cenhedlaeth o fwyngloddwyr ac yn creu arluniau mawr ymdrwythol, gyda’i ddefnydd o ffigurau cymysgryw swrealaidd mewn tirweddau dychmygus ysblennydd yn ymdrin yn feirniadol â materion cysylltiedig â llafur, yr unigolyn a’r torfol.

Carrie Mae Weems yw un o’r artistiaid Americanaidd cyfoes mwyaf dylanwadol sy’n gweithio heddiw gyda’i gwaith yn troi o gwmpas cysylltiadau teuluol, hunaniaeth ddiwylliannol, rhywiaeth, dosbarth, systemau gwleidyddol a chanlyniad pŵer. Mae ei chorff o waith cymhleth sydd wedi ennill sawl gwobr iddi mewn ffotograffiaeth a fideo’n edrych y tu hwnt i’r profiad Du i gwmpasu cymhlethdod y profiad dynol ehangach, cynrychiolaeth a chynhwysiant cymdeithasol.

Am fwy o wybodaeth, ewch i: www.artesmundi.org

Twitter: @ArtesMundi

Instagram: @ArtesMundi

Facebook: /artesmundi

#ArtesMundi9

Digwyddiadau