Digwyddiadau

Digwyddiad: Haf o Hwyl 2021

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
7–25 Awst 2021
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Eventbrite

Haf o Hwyl

Mae'n bleser gennym lansio cyfres o ddigwyddiadau am ddim a drefnwyd gan bobl ifanc ar gyfer pobl ifanc yn ein hamgueddfeydd dros yr haf.

Mae'r digwyddiadau'n rhan o Haf o Hwyl ar gyfer plant a phobl ifanc ar draws Cymru, a ddatblygwyd gan y Comisiynydd Plant, Chwaraeon Cymru a'r Urdd, gyda chymorth Llywodraeth Cymru.

Sylwer: bydd tocyn y gweithdai yn cynnwys tocyn mynediad i'r safle.

 

Digwyddiadau