Digwyddiadau

Digwyddiad: Beachwatch 2021

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
25 Medi 2021, 11:00 - 16:00
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle www.eventbrite.co.uk/e/beachwatch-tickets-167848045021

Dewch i draeth Aberogwr i ddysgu am fywyd gwyllt, creigiau a ffosilau’r ardal a helpu i lanhau’r traeth gyda’r Gymdeithas Cadwraeth Forol.

12pm­­–1.30pm: Gweithgareddau addysgiadol am ddim.

1.30pm–2.30pm: Cinio

2.30pm - 3.30pm: Glanhau’r traeth.

Nodwch: Rhaid archebu ar gyfer gweithgareddau’r bore. Gadewch rif ffôn wrth archebu er mwyn i ni allu cysylltu â chi os yw’r digwyddiad wedi’i ganslo oherwydd tywydd gwael.

TOCYNNAU

 

CYFARPAR – Byddwn yn darparu’r holl gyfarpar sydd ei angen, ond mae angen gwisgo esgidiau a dillad call rhag ofn y bydd y tywydd yn wael, ac eli haul os yw hi’n heulog!

CWRDD – Ar y traeth o flaen yr Orsaf Gwylwyr y Glannau (i’r chwith o’r llithrfa lawr i’r traeth). Byddwn yn gwisgo siacedi oren llachar.

CINIO – Os ydych yn dod ar gyfer gweithgareddau’r bore a’r prynhawn mae’n syniad dod â phecyn bwyd.

PARCIO – Y gost am barcio car yn y maes parcio am ddiwrnod yw tua £5 felly dewch â newid.

Does dim rhaid archebu ar gyfer y digwyddiad glanhau’r traeth yn y prynhawn.

Mae llawer mwy o wybodaeth ynghylch Beachwatch ar wefan y Gymdeithas Cadwraeth Forol: www.mcsuk.org

Nid yw holl hwyluswyr y digwyddiad hwn yn siarad Cymraeg yn rhugl. Chwiliwch am y symbol  os am gymorth gan ein siaradwyr Cymraeg a’n dysgwyr. Os ydych chi’n dysgu Cymraeg, rhowch gynnig arni!

 

Digwyddiadau