Digwyddiadau

Digwyddiad: Hwyrnos: ANIFAIL

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
26 Mai 2022, 8pm - 11.30pm
Pris £15 + ffioedd Eventbrite
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Eventbrite

Mae nosweithiau Hwyrnos yn ôl yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o’r diwedd – dewch i ymuno â’r parti! Mae ein digwyddiadau hwyrnos ar gyfer oedolion yn ôl yn 2022, a’r tro hwn byddwn ni’n troi’n ANIFAIL yn y nos! Felly byddwch yn barod i wisgo i fyny, ac ymgolli mewn noson greadigol yn yr Amgueddfa.

Noson llawn cerddoriaeth, gemau, bwyd a diod i ddathlu agoriad arddangosfa Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn, sy’n darlunio ein planed fregus.Byddwch ymysg y cyntaf i weld yr arddangosfa sy’n cynnwys 100 o luniau wedi eu hôl-oleuo fydd yn tanio brwdfrydedd a chwilfrydedd drwy arddangos amrywiaeth a bregusrwydd bywyd gwyllt ein planed.

 

Drysau: 8pm

Oed: Oedolion yn unig

Ymunwch â ni am gwis anifeilaidd wedi’i greu gan y brand cwlt o Gaerdydd BINGO LINGO. Archwiliwch y casgliadau tu ôl i’r llenni, dysgu am ffotograffiaeth bywyd gwyllt, cwrdd â’n curaduron a llawer mwy.

WEDI CADARNHAU: Bydd y bar enwog Lab 22 yn cymysgu coctels sydd wedi eu creu’n arbennig ar gyfer y digwyddiad

WEDI CADARNHAU: Bydd Motel Nights yn cadw ni i fynd drwy’r nos gyda bwyd a diod o’u bar alcohol a pizza

 

 

Tocyn yn cynnwys:

  • Mynediad am ddim i arddangosfa Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn (pris arferol £10 oedolyn)
  • Cwis Tafarn Bingo Lingo – rowndiau chwerthinllyd a gwobrau i’w hennill!
  • Sgyrsiau byr gan guraduron yn Oriel Hanes Natur
  • Hwb Ffotograffiaeth Bywyd Gwyllt (awgrymiadau a syniadau i gymryd lluniau bywyd gwyllt ar eich camerau a’ch ffônau symudol!)
  • Gemau
  • Dangosiad ffilm byr ‘Beyond Silence’ , wedi’u gomysiynu gan The Oak Project
  • Set DJ byw gan Ian Davies o Bingo Lingo
Digwyddiadau