Digwyddiadau

Digwyddiad: '2040' Ffilm a Chip ar yr Arddangosfa

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Gorffennaf 2022
Pris £15 / £11 ynghyd â ffioedd Eventbrite
Addasrwydd PG
Archebu lle Eventbrite

Mae arddangosfa Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn yn trafod gwirionedd anghyfforddus yr argyfwng hinsawdd.

Dyma'ch cyfle i dreulio noson yn gweld yr arddangosfa a gwylio ffilm amgylcheddol bwerus ac ysbrydoledig 2040. Tra bo nifer o ffilmiau amgylcheddol yn canolbwyntio ar y niwed i'r blaned sy'n bygwth dyfodol dynolryw, mae arddull ffilm ddogfen 2040 yn trafod yr atebion.

Bydd sgwrs fer gan y curadur Kate Mortimer-Jones yn rhoi cipolwg ar waith yr Amgueddfa sy'n helpu i lywio ymchwil amgylcheddol heddiw.

Tocynnau

2040 – Y ffilm

Mae'r ffilm yma dim ond ar gael yn Saesneg.

Y cyfarwyddwr gwobrwyog Damon Gameau (That Sugar Film) sy'n mynd ar daith i ddeall sut olwg allai fod ar y byd erbyn 2040 petai ni'n mabwysiadu'r atebion presennol gorau i wella'n planed a'u cyflwyno nhw'n gyflym i ddefnydd eang.

Mae Damon wedi strwythuro'r ffilm fel llythyr i'w ferch bedair oed, gan blethu rhaglen ddogfen draddodiadol â golygfeydd dramatig ac effeithiau gweledol gwych i ddychmygu sut y gallai'r atebion yma adnewyddu'r byd i genedlaethau'r dyfodol.

Rhagor o wybodaeth

  • Bydd y ffilm yn cael ei dangos yn Theatr Reardon Smith yr Amgueddfa.
  • Bydd mynediad i'r theatr drwy Ddrws y Gogledd sydd a'r Blas y Parc.
  • Bydd y drysau’n agor am 6.30pm a’r ffilm yn dechrau am 7.30pm.
  • Bydd eich tocyn yn cynnwys mynediad arbennig i arddangosfa Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn, sgwrs fer gan Guradur a dangosiad o'r ffilm.
  • Mae grisiau byr rhwng y Theatr a'r Arddangosfa. Anfonwch e-bost at digwyddiadau@amgueddfacymru.ac.uk i drafod gofynion mynediad gyda'r Tîm.
  • Mae maes parcio'r Amgueddfa tu ôl yr adeilad hefyd ar gael. Mae'n faes parcio talu ac arddangos, a'r pris yn £6.50.
  • Mae'n ffilm categori PG.

Amgueddfa Cymru - Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn 2022

Digwyddiadau