Digwyddiadau

Digwyddiad: Ffilm a Chip ar yr Arddangosfa

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
28 Gorffennaf 2022
Pris Pris y tocyn i’w gyhoeddi’n fuan
Addasrwydd Pawb

Mae arddangosfa Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn yn trafod gwirionedd anghyfforddus yr argyfwng hinsawdd.

Dyma'ch cyfle i dreulio noson yn gweld yr arddangosfa a gwylio ffilm amgylcheddol bwerus ac ysbrydoledig 2040. Tra bo nifer o ffilmiau amgylcheddol yn canolbwyntio ar y niwed i'r blaned sy'n bygwth dyfodol dynolryw, mae arddull ffilm ddogfen 2040 yn trafod yr atebion.

Bydd sgwrs fer gan y curadur Kate Mortimer-Jones yn rhoi cipolwg ar waith yr Amgueddfa sy'n helpu i lywio ymchwil amgylcheddol heddiw.

2040 – Y ffilm

Mae'r ffilm yma dim ond ar gael yn Saesneg.

Y cyfarwyddwr gwobrwyog Damon Gameau (That Sugar Film) sy'n mynd ar daith i ddeall sut olwg allai fod ar y byd erbyn 2040 petai ni'n mabwysiadu'r atebion presennol gorau i wella'n planed a'u cyflwyno nhw'n gyflym i ddefnydd eang.

Mae Damon wedi strwythuro'r ffilm fel llythyr i'w ferch bedair oed, gan blethu rhaglen ddogfen draddodiadol â golygfeydd dramatig ac effeithiau gweledol gwych i ddychmygu sut y gallai'r atebion yma adnewyddu'r byd i genedlaethau'r dyfodol.

Bydd y ffilm yn cael ei dangos yn Theatr Reardon Smith yr Amgueddfa.

Bydd rhagor o wybodaeth a thocynnau ar gael yn fuan. Cofrestrwch ar gyfer rhestr bostio Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn am ddyddiadau rhyddhau tocynnau

Amgueddfa Cymru - Wildlife Photographer of the Year 2022

Digwyddiadau