Digwyddiadau

Digwyddiad: Ioga ar y Ddôl Drefol ar gyfer Diwrnod Cenedlaethol y Gweirgloddiau

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2 Gorffennaf 2022, 9am
Pris £5 ynghyd â ffioedd Eventbrite
Addasrwydd 14+
Archebu lle Eventbrite

Ymunwch â’r athrawes ioga Yogi Dan i ddathlu Diwrnod Cenedlaethol y Gweirgloddiau yn yr awyr agored ar y Ddôl Drefol.

Dewch â mat ioga a blanced i brofi Ioga yng nghanol blodau hardd y maes a bywyd gwyllt. Yn addas i ddechreuwyr.

Os bydd y tywydd yn wael, bydd y gweithgaredd hwn yn cael ei symud dan do i’r Amgueddfa ei hun.

Tocynnau

Amgueddfa Cymru - Ffotograffydd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn 2022

Digwyddiadau