Digwyddiadau

Arddangosfa: Ailfframio Picton

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
1 Awst 2022 – 3 Medi 2023
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Pwy oedd yr Is-Gadfridog Syr Thomas Picton? Arwr rhyfel. Gormeswr creulon. Symptom o'r Ymerodraeth Brydeinig.

Gall yr holl bethau hyn fod yn gywir ar unwaith a dyma sy’n cael ei archwilio mewn arddangosfa a gynlluniwyd dros flynyddoedd.

 

Mae'r arddangosfa wedi ei rannu yn 3 rhan:

  1. Yn yr ystafell gyntaf, bydd ymwelwyr dod wyneb yn wyneb ag etifeddiaeth Picton
  2. Mae'r ail ystafell yn ystafell o iacháu. Yn cynnwys comisiwn newydd gan Gesiye, artist aml-ddisgyblaeth o Trinidad a Tobago. Fel rhan o’i gwaith comisiwn – sef cyfres o luniau a ffilm - gwahoddodd Gesiye Trinidadiaid i gymryd rhan mewn cynnig iachâd sy'n cynnwys cyfres o datŵs a sgyrsiau o gwmpas eu cysylltiad â'r tir.
  3. Mae'r drydedd ystafell yn cynnwys comisiwn gan Laku Neg. Mae eu gosodiad yn archwilio ail-gyflwyniad o Luisa, Thisbe a Present, ddioddefwyr o gyfundrefn greulon Picton yn Trinidad.

 

Mae Ailfframio Picton yn benllanw ar dros 2 flynedd o allgymorth cymunedol rhwng Amgueddfa Cymru a Phanel Cynghori Is-Sahara (SSAP).

Mae prosiectau dan arweiniad ieuenctid ar draws yr amgueddfa yn rhan o fenter Dwylo ar Dreftadaeth, a wnaed yn bosibl gan Grant Kick the Dust o Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol.

 

 
Digwyddiadau