Digwyddiadau

Arddangosfa: BBC 100 yng Nghymru

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
10 Rhagfyr 2022 – 16 Ebrill 2023, Bydd yr arddangosfa ar agor nes 9pm ar 5 Ionawr, 2 Chwefror, 2 Mawrth a 6 Ebrill
Dod yn fuan
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Archebwch docyn ymlaen llaw
Logo ar gyfer arddangosfa BBC 100 yng Nghymru, yn dangos teitl yr arddangosfa mewn ffont mawr am hanner y ddelwedd. Mae'r hanner arall yn dangos teledu o'r 1960au.

Canrif o ddarlledu

Dewch ar daith drwy’r degawdau i ddysgu mwy am hanes y BBC yng Nghymru a sut mae canrif o ddarlledu wedi esblygu. Bydd cyfle hefyd i weld technoleg, rhaglenni a gwisgoedd y gorffennol drwy gyfrwng gwrthrychau, lluniau a fideos o’r archif.

BBC 100 yng Nghymru yw’r unig arddangosfa i nodi canmlwyddiant darlledu’r BBC yng Nghymru ac rydym yn gwahodd ymwelwyr o bob oed i rannu eu straeon eu hunain. Nod y BBC yw hysbysu, addysgu a diddanu – ond beth mae’r BBC yn ei olygu i chi?

Mae’r arddangosfa wedi ei chyd-ddatblygu gyda grŵp o bobl ifanc sydd yn cwestiynu cynrychiolaeth cymunedau ar y BBC a sut all y dyfodol edrych. Rydyn ni eisiau clywed gennych chi hefyd – ymunwch â’r sgwrs. Dywedwch wrthym am eich atgofion a’ch safbwyntiau wrth i chi ymweld â’r arddangosfa.

Archebwch docyn ymlaen llaw

Gallwch nawr archebu eich tocyn am ddim i’r arddangosfa. Mae hefyd yn bosibl i gael tocyn wrth gyrraedd yr Amgueddfa. I arbed amser wrth gyrraedd, archebwch eich tocyn ymlaen llaw yma.

Clywed mwy gan Amgueddfa Cymru

Ry’n ni yn gweithio ar arddangosfeydd a digwyddiadau newydd a chyffrous - beth am fod ymysg y cyntaf i glywed amdanyn nhw? Cofrestrwch i'n cylchlythyr heddiw

Bydd eich enw a'ch cyfeiriad e-bost yn cael eu cadw er mwyn anfon ein e-lythyr misol atoch chi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch eich data a'n defnydd ni ohono, ewch i’n Hysbysiad Preifatrwydd

Mwy o amser yn yr arddangosfa!

Dewch i fwynhau yr arddangosfa nes 9pm ar nos Iau gyntaf bob mis fel rhan o'n cynllun oriau ychwanegol Mwy o Amser.

Logo nawdd yn rhoi credyd i Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol am gefnogi'r prosiect hwn
Digwyddiadau