Digwyddiadau

Arddangosfa: Môrwelion

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
18 Chwefror–10 Medi 2023, Bydd yr arddangosfa ar agor nes 9pm ar 6 Ebrill, 4 Mai ac 1 Mehefin
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Llun sgwâr gyda'r llinell lle mae'r môr yn cwrdd â'r gorwel yng nghanol y ddelwedd. Mae'r llun yn dangos golygfa o Gymru o Fryste. Mae'r awyr a'r môr yn las lliw hardd, dwfn

The Sea Horizon, Rhif 18, 1976-77

© Garry Fabian Miller

Golygfeydd o Gymru - o lan i lan

 

Mae Môrwelion yn arddangosfa o 40 ffotograff a dynnwyd gan Garry Fabian Miller rhwng 1976-77. Dros ddeunaw mis, tynnodd Garry ffotograffau o do ei dŷ yn Clevedon, gan edrych allan dros Aber Hafren ar arfordir Cymru. Mae pob ffotgoraff yn dilyn yr un fformat sgwâr, gyda'r gorwel yn hollti’r môr a'r awyr. Tarfu newidiadau i'r golau a'r tywydd ar gyfansoddiad sydd fel arall wedi'i reoli. Y canlyniad yw grŵp o ddeugain portread, pob un yn dechnegol unfath on eto'n hollol unigryw. Mae'n fyfyrdod grymus ar amser, lle a pherthyn.

Mae Môrwelion yn atgof o sut y gall tirlun newid ac addasu dros amser, yn enwedig o ystyried amrediad llanw Aber Hafren – yr ail fwyaf yn y byd.  Bron i hanner canrif wedi'r ffotograffau, mae'r gwaith yn cael bywyd newydd yng nghyd-destun yr argyfwng hinsawdd a chodi lefel y môr. 

yn atgof o sut y gall tirlun newid ac addasu dros amser, yn enwedig o ystyried amrediad llanw Aber Hafren – yr ail fwyaf yn y byd.  Bron i hanner canrif wedi'r ffotograffau, mae'r gwaith yn cael bywyd newydd yng nghyd-destun yr argyfwng hinsawdd a chodi lefel y môr. 

Garry Fabian Miller un o ffigurau mwyaf blaengar ffotograffiaeth gain. Bydd 2023 yn ddathliad o fywyd a gwaith yr artist gydag arddangosfa arolwg, Adore, yn Arnolfini rhwng 18 Chwefror a 28 Mai, ac arddangosfa a chyhoeddi ei gofiant, The Dark Room, fel rhan o'i Gymrodoriaeth Anrhydeddus yn Llyfrgell Bodleian, Prifysgol Rhydychen. 

Digwyddiad arall o ddiddordeb:

Digwyddiadau