Digwyddiadau

Digwyddiad: Ffilm yr ŵyl - 'The Snowman and the Snowdog'

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
2 a 3 Rhagfyr 2023
Pris £6
Addasrwydd 3+

Dewch i fwynhau profiad Nadoligaidd ym mhrydferthwch Darlithfa Reardon Smith.

Gwrandewch ar stori gan Siôn Corn, mwynhau ffilm i'r teulu cyfan – The Snowman and the Snow Dog – cyn troi eich llaw at weithgareddau gyda'n dyn eira ni.

Archebu tocyn

 

Amseroedd:

10.30am

1.30pm

3pm

4.30pm

 

Mwy o fanylion

  • Bydd Siôn Corn yn eistedd ar y llwyfan a ddim yn gweld y plant yn unigol.
  • Bydd y plant yn derbyn eitem fach gan Siôn Corn (rhywbeth i helpu'r ceirw hedfan!) ond fyddan nhw ddim yn derbyn anrheg wedi'i lapio.
  • Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg).
  • Does dim lluniaeth yn Narlithfa Reardon Smith, felly mae croeso i chi ddod â bwyd a diod eich hunain. Neu beth am ddal i fyny gyda ffrindiau yn siop goffi neu fwyty'r Amgueddfa ar ôl y ffilm?
  • Bydd y digwyddiad yn para tua awr. Mae'r ffilm yn 24 munud o hyd.
  • Rhaid i blant dan 11 fod yng nghwmni oedolyn a chanddo docyn.
  • Bydd mynediad i'r theatr drwy Ddrws y Gogledd sydd ar Blas y Parc, nid prif fynedfa'r amgueddfa.
  • Mae angen prynu tocyn ar gyfer pob sedd.
  • Gostyngiad o 10% i Aelodau, dewch yn aelod heddiw
Digwyddiadau