Digwyddiadau

Digwyddiad: Digwyddiad Ecsgliwsif: Nadolig y Noddwyr

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
7 Rhagfyr 2023, 6.30pm - 8.30pm
Pris £28
Addasrwydd Oedolion
Dyluniad o Amgueddfa Cymru, mae'n nosi a mae seren ddisglair yn amlwg yn yr awyr. Mae eira'n syrthio gyda charped amlwg o eira yn amgylchynu'r Amgueddfa. Mae coeden Nadolig yn sefyll gyda goleuadau llachar.

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad ecsgliwsif Nadolig y Noddwyr, dan arweiniad Jane Richardson, ein Prif Weithredwr newydd. Byddwch yn cael eich croesawu wrth gyrraedd gyda derbyniad diodydd a canapés a cheir sgyrsiau gan ein curaduron i ddilyn. Gallwch hefyd rhoi cynnig ar y raffl Nadolig er mwyn ennill gwobrau ardderchog Amgueddfa Cymru a chefnogi ein gwaith.


Bydd y gwobrau yn cynnwys:


- Aelodaeth Noddwr i ffrind  
- Taith bersonol o amgylch gerddi ain Ffagan  
- Hamper Nadoligaidd   
- Print o Westy'r Vulcan wedi'i lofnodi a'i rifo

Mae ein Noddwyr yn mwynhau perthynas ddyfnach ag Amgueddfa Cymru tra hefyd yn cefnogi'n gwaith, gan ein helpu i ysbrydoli pawb trwy stori Cymru. 

 

Pris tocynnau yw £28. Cysylltwch â: datblygu@amgueddfacymru.ac.uk

i drafod drafod archebu tocyn.

 

Mae'r manteision o fod yn noddwr hefyd yn cynnwys:

Gwahoddiad i ddangosiadau preifat o arddangosfeydd mawr.

Cyfle i gwrdd ag arbenigwyr a staff curadurol mewn digwyddiadau i Noddwyr, a theithiau 'tu ôl i'r llenni'.

Digwyddiad Nadoligaidd blynyddol ar gyfer Noddwyr a gwesteion, un o nosweithiau mwyaf poblogaidd Calendr Digwyddiadau’r Noddwyr

Y newyddion diweddaraf gan Amgueddfa Cymru, gan gynnwys dau gop'r flwyddyn o gylchlythyr y noddwyr, Nawdd.

Gostyngiad o 10% yn siopau, caffis a bwytai Amgueddfa Cymru

 Eisiau gwybod mwy am ddod yn Noddwr? Cysylltwch â datblygu@amgueddfacymru.ac.uk neu ewch i Ymuno â'n Cynllun Noddwyr | Amgueddfa Cymru.

Digwyddiadau