Digwyddiadau

SgwrsTaith dywys: Uchafbwyntiau Celf

Teithiau am ddim pob dydd am 12.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Archebwch wrth y Dderbynfa wrth gyrraedd.

Taith am ddim o amgylch rhai o'n horielau celf gyda Thywysydd Gwirfoddol.

Uchafbwyntiau Celf: Casglu Trysorau – taith dywys thematig drwy’r orielau celf yn edrych ar rôl casglwyr a’u pwysigrwydd i’r Amgueddfa heddiw. Bydd y daith hon yn canolbwyntio ar rai gweithiau o gasgliadau/noddwyr arloesol fel Watkin Williams-Wynn, Gwendoline a Margaret Davies, Wilfred De Winton, William Goscombe John, Derek Williams ac eraill.

Uchafbwyntiau Celf: Taith drwy’r Dirwedd – taith dywys thematig yn edrych ar sut y caiff tirwedd ei bortreadu yn y casgliad celf, gan gynnwys gweithiau gan Van Gogh, Cézanne, Morisot, L.S Lowry a Richard Wilson.

Uchafbwyntiau Celf: Celf Argraffiadol a Modern - dewch ar daith i ddarganfod sut y gwnaeth artistiaid Ffrengig o’r 19eg ganrif sbarduno chwyldro hirdymor mewn celf, a sut yr adeiladodd artistiaid o Brydain ac Ewrop ar hyn yn yr 20fed ganrif, gan arbrofi gyda dulliau newydd a radical wrth i gelf symud i gyfeiriad mwy haniaethol. Mae’r daith yn cynnwys uchafbwyntiau casgliad y chwiorydd Davies, a bydd yn edrych ar weithiau gan Monet, Rodin, Gwen John, Jacob Epstein a Ceri Richards ymysg eraill.

Mawrth - Casglu Trysorau
Mercher - Taith drwy’r Dirwedd
Iau - Celf Argraffiadol a Modern
Gwener - Casglu Trysorau
Sadwrn - Taith drwy’r Dirwedd
Sul - Celf Argraffiadol a Modern

Yn amodol ar argaeledd

Teithiau grwp a BSL ar gael, ffoniwch (029) 2057 3325. 

Oriel gelf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Orielau Celf Argraffiadol a Fodern - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Orielau Celf Argraffiadol a Fodern
Orielau celf hanesyddol - Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Orielau Celf Hanesyddol
Digwyddiadau