Digwyddiadau

DigwyddiadSgwrs Amser Cinio: Archaeoleg

Wedi'i Orffen
6 Chwefror 2013, 1.05pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Archebwch wrth gyrraedd

Neanderthaliaid diweddar a dynion modern cynnar yng Nghymru

Rhwng 45,000 a 30,000 o flynyddoedd yn l, yn ystod yr Oes I ddiwethaf, roedd yn anodd iawn byw ym Mhrydain.

O bryd iw gilydd, byddai grwpiau bach o Neanderthaliaid diweddar a helwyr-gasglwyr modern cynnar yn ymweld r wlad yn ystod yr ysbeidiau byr ac achlysurol pan fyddair hinsawdd yn llai garw.

Ogofu Cymru yw safleoedd archaeolegol pwysicaf y cyfnod, ac yma y ceir y mwyaf o wybodaeth am y cyfnod. Maer rheini sydd diddordeb yn y gorffennol pell wedi eu harchwilio am o leiaf dwy ganrif.

Bydd y sgwrs hon yn disgrifior hyn a wyddom ar hyn o bryd am ymwelwyr yr Oes I au byd. Bydd yn canolbwyntio ar y gwaith ymchwil diweddar ar hen gasgliadau ogof sydd, lawer ohonynt, ym meddiant Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac ar gloddiadau diweddar a gynhaliwyd ar rai or safleoedd hyn.

Gyda Dr Rob Dinnis, project Ancient Human Occupation of Britain.

Claddu Ffynon Beuno

Claddu Ffynon Beuno

Paentiad o gladdedigaeth ddefodol Palaeolithig yn Pavilan Cave, Gŵyr;

Paentiad o gladdedigaeth ddefodol Palaeolithig yn Pavilan Cave, Gŵyr;

Digwyddiadau