Digwyddiadau

DigwyddiadClwb Ffilmiau iír Teulu

Wedi'i Orffen
917 Chwefror 2013, 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Archebwch wrth gyrraedd

Dewch i fwynhau clasur o ffilm. (Bob dydd heblaw am ddydd Llun)

Sadwrn 9 Chwefror Howl’s Moving Castle
(2004, 119 munud, U)
Amser maith yn ôl, cafodd menyw ifanc ddihyder ei melltithio gan hen wrach gas a roddodd gorff hen ddynes iddi. Mae ei holl obeithion am gael torri’r felltith yn dibynnu ar un dewin ifanc, dibrofiad. Mae’r animeiddiad gwych hwn yn seiliedig ar lyfr yr awdures o Gymru, Diana Wynne Jones.

Sul 10 Chwefror Princess and the Goblin
(2007, U)
Yn y fersiwn animeiddiedig hwn o stori tylwyth teg George MacDonald, daw’r Dywysoges Irene yn ffrindiau â Curdie, mab i fwynwr, wrth iddynt ddarganfod cynlluniau’r coblynnod dan y mynydd i foddi’r mwyngloddiau. Robin Lyons yw awdur a chynhyrchydd y fersiwn hwn.

Mawrth 12 Chwefror Cats & Dogs
(2001, 87 munud, PG)
Cipolwg ar y rhyfel cyfrinachol a thechnolegol sy’n parhau rhwng c?n a chathod, nad yw eu perchnogion yn gwybod dim byd amdano.

Mercher 13 Chwefror The Lady and the Tramp
(1955, U)
Clasur hoff Walt Disney o 1955 sy’n llawn cerddoriaeth gofiadwy a hwyl a sbri. Dewch ar antur gyffrous gyda chymeriadau bythgofiadwy, Lady, y Sbaengi hyfryd a Tramp, mwngrel o’r tu draw i’r afon sy’n gymeriad a hanner.

Iau 14 Chwefror The Wizard of Oz
(1939, U)
Dilynwch y llwybr lliw aur gyda Dorothy a Toto i fyd llawn lliw o’r enw Oz a chwrdd â Munchkins, gwrachod, Bwgan Brain, Dyn Tun, Llew Llwfr a Dewin! Mae’r ffilm, sy’n seiliedig ar nofel L. Frank Baum o 1900, The Wonderful Wizard of Oz, yn cynnwys Judy Garland, Ray Bolger, Jack Haley, Bert Lahr, Frank Morgan, Billie Burke a Margaret Hamilton.

Gwener 15 Chwefror Lassie Come Home
(1943, 89 munud, U)
Ar ôl i’w theulu tlawd orfod ei gwerthu, dyma Lassie’n dianc rhag ei pherchennog newydd ac yn cychwyn ar y daith hir o’r Alban i’w chartref yn Swydd Efrog.

Sadwrn 16 Chwefror Old Yeller
(1957, 83 munud, U)
Tra bod ei dad i ffwrdd yn gyrru gwartheg, rhaid i’r bachgen ifanc Travis Coates ofalu am fferm ei deulu gyda’i fam a’i frawd iau yn y 1860au. Pan ddaw mwngrel melyn i’r golwg a phenderfynu ymgartrefu gyda nhw, dyw Travis ddim yn rhy hapus. Ond wedi troeon trwstan gyda racwniaid, nadroedd, eirth a phob math o anifeiliaid, dyma Travis yn dod i garu a pharchu’r hen gi, a gaiff effaith aruthrol ar fywyd y bachgen.

Sul 17 Chwefror 101 Dalmations
(1961, 79 munud, U)
Pan gaiff torllwyth o g?n Dalmataidd ei dwyn gan weision gwirion Cruella De Vil, rhaid i’w rhieni ddod o hyd iddynt cyn i’r gnawes greulon eu troi’n ffasiwn ffôl.

Digwyddiadau