Digwyddiadau

Arddangosfa: Golwg ar J.M.W. Turner: Casgliad y Chwiorydd Davies

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
25 Medi 2012 – 20 Mai 2013
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Yr Oleufa [The Beacon Light], TURNER, Joseph Mallord William (1775 - 1851)
Yr Oleufa [The Beacon Light]
TURNER, Joseph Mallord William (1775 - 1851)
© Amgueddfa Cymru - National Museum of Wales
Glanfa Margate [Margate Jetty], TURNER, Joseph Mallord William (1775 - 1851)
Glanfa Margate [Margate Jetty]
TURNER, Joseph Mallord William (1775 - 1851)
© Amgueddfa Cymru - National Museum of Wales
Ger Margate [Off Margate], TURNER, Joseph Mallord William (1775 - 1851)
Ger Margate [Off Margate]
TURNER, Joseph Mallord William (1775 - 1851)
© Amgueddfa Cymru - National Museum of Wales

Am y tro cyntaf erioed, dyma gyfle i weld y saith paentiad olew gan JMW Turner (1775-1851) sydd yng nghasgliad Amgueddfa Cymru mewn un arddangosfa.

Tan yn ddiweddar, dim ond pedwar o’r gweithiau gan Amgueddfa Cymru oedd yn waith swyddogol gan Turner.

Ond wedi gwaith ymchwil diweddar ac archwiliadau gan arbenigwyr yr Amgueddfa, a chyda help rhaglen y BBC, Fake or Fortune, cafwyd cadarnhad mai Turner yw artist y saith paentiad olew.

Y tri gwaith dan amheuaeth oedd Yr Oleufa, Glanfa Margate a Ger Margate.

Cafodd y saith paentiad eu cymynroddi i’r Amgueddfa fel gweithiau gan Turner ym 1951 a 1963 gan Gwendoline a Margaret Davies.

Mae’r o Landinam fwyaf adnabyddus am eu casgliad argraffiadol, ond heb os, Turner oedd un o’u hoff artistiaid ac un o’r cyntaf iddynt ddechrau casglu ei waith.

Rhwng 1908 a 1926, casglodd y chwiorydd Davies 13 dyfrlliw a 9 paentiad olew – casgliad helaeth.

Er iddynt gael eu prynu ar adegau gwahanol ac o ffynonellau gwahanol, credwyd iddynt oll fod yn rhan o’r un gr?p bach o olygfeydd morol.

Cafodd amheuon am weithiau Turner y chwiorydd Davies eu codi gyntaf gan Agnews, y gwerthwyr celf, yn fuan wedi cymynrodd Gwendoline i’r Amgueddfa.

Mewn nodyn gan y Ceidwad Celf at y Cyfarwyddwr ym 1955, nodwyd: ‘I find it hard to understand this criticism, but since it comes from that particular source, we are obliged to take it seriously.’

Cafodd y paentiadau eu harchwilio yn oriel y Tate gan arbenigwyr Turner a’u cymharu â gweithiau o gymynrodd Turner. Dim ond dau o’r paentiadau olew gafodd eu cymeradwyo fel gwaith gan Turner, sef Y Bore wedi’r Llongddrylliadac Y Bore wedi’r Storm.

Teimlwyd bod y lleill yn weithiau ffug, gweithiau a ail-baentiwyd yn gyfangwbl gan eraill neu’n weithiau gwreiddiol gan eraill. O’r herwydd, cafodd y paentiadau eu tynnu o arddangosfeydd yr Amgueddfa.

Dros y blynyddoedd, mae arbenigwyr eraill wedi archwilio’r paentiadau a chynnig eu sylwadau arnynt. Mae’r safbwyntiau wedi amrywio, ond mae pob un o’r paentiadau yn y gr?p hwn wedi bod dan amheuaeth ar ryw adeg neu’i gilydd.

Dros y blynyddoedd, ail-briodolwyd rhai o’r paentiadau i Turner wrth i ni ddysgu mwy am dechnegau’r artist.

Derbyniwyd dros y blynyddoedd diwethaf mai gwaith gan Turner yw Y Bore wedi’r Llongddrylliad, Y Storm, Y Bore wedi’r Storm ac Yr Oleufa. Mae’r rhan fwyaf o bobl hefyd wedi derbyn mai gwaith Turner yw Bad Hwylio ger Deal.

Fodd bynnag, roedd amheuon difrifol yn parhau dros Glanfa Margate a Ger Margate. Roedd rhai cwestiynau heb eu hateb, er enghraifft, i ba raddau, os o gwbl, y cafodd y gweithiau eu hail-baentio gan berson arall.

Mae’r arddangosfa Golwg ar J. M. W. Turner: Casgliad y Chwiorydd Davies, yn cynnwys yr holl weithiau gan Turner a gymynroddwyd gan y chwiorydd i’r Amgueddfa.

Digwyddiadau