Digwyddiadau

DigwyddiadTu ôl i’r Llenni: Y Llyfrgell

Wedi'i Orffen
30 Ebrill 2013, 1.05pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Archebwch wrth y Dderbynfa

Mae casgliadau arbennig y Llyfrgell yn cwmpasu ystod eang o bynciau.

Bydd yr ail o dair taith yn 2013 yn edrych ar lyfrau o deithiau yng Nghymru ddiwedd y ddeunawfed ganrif a dechrau’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, wedi’u cyhoeddi a heb eu cyhoeddi, ac mae llawer ohonynt wedi’u darlunio.

Bydd y daith hefyd yn esbonio rôl y Llyfrgell o fewn yr Amgueddfa.

Mae’n bosibl y bydd rhai teithiau’n anaddas i ymwelwyr sydd â phroblemau symudedd, ffoniwch (029) 2057 3000 am gyngor.

Llyfrgell Parc Cathays, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Digwyddiadau