Digwyddiadau

DigwyddiadTaith Faes i weld Cestyll y Gorllewin

Wedi'i Orffen
12 Mehefin 2013
Pris Pris £40 i oedolion a phris gostyngol o £35
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Prynwch tocynnau o'r Siop Ar-lein - linc isod

Bydd Dr John Kenyon yn arwain y daith hon fydd yn archwilio rhai o'r safleoedd yn yr arddangosfa, Portreadu Cestyll.

Bydd y bws yn gadael grisiau blaen Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn brydlon am 8am, gan ddychwelyd i Gaerdydd tua 7pm.

Castell Penfro
Man geni Harri VII mewn lleoliad hyfryd ar aber yr afon – caer sy’n fwrlwm o hanes.

Castell a Gerddi Maenorbŷr
Lleoliad prydferth yn edrych dros draeth glân, hyfryd, bydd ymweld â chastell Maenorbŷr yn dod â darn bach o hanes yn fyw.

Castell Caeriw a’r Felin Lanw
Mae hanes hir gan gastell mawreddog Caeriw. Gyda golygfeydd gwych dros lyn melin 23 erw, gallwn weld sut y datblygodd y castell o gaer Normanaidd yn faenordy Oes Elisabeth.

Bydd bws yn cael ei darparu, ond dewch â chinio a diod gyda chi. Bydd y tir yn arw ac anwastad felly dewch ag esgidiau cerdded, a cofiwch eich cotiau glaw – gall tywydd Cymru fod yn anwadal!

Pris £40 i oedolion a phris gostyngol o £35.

Cliwch yma i brynu tocynnau

 

 

 

Castell Penfro
Castell Penfro
Digwyddiadau