Digwyddiadau

DigwyddiadDiwrnod Agored Hanes Natur

Wedi'i Orffen
27 Mawrth 2013, 10am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd

Dewch i gwrdd â’r curaduron hanes natur, ymweld â’r stondinau yn y Brif Neuadd a gweld rhai o’r 5 miliwn o sbesimenau sydd yn ein casgliadau.

Dilynwch ein llwybr cwis i’r teulu i ddarganfod gwrthrychau gwych o fyd natur.

Archebwch eich lle ar daith Tu ôl i’r Llenni arbennig (addas i oed 8+). 
11.00am a hanner dydd - Bioamrywiaeth – planhigion ac anifeiliaid
11.30am a 12.30pm - Daeareg – cerrig a ffosilau
Bydd y teithiau'n para tua 50 munud.
Archebwch wrth gyrraedd,
Mae’n bosibl y bydd rhai teithiau’n anaddas i ymwelwyr sydd â phroblemau symudedd, ffoniwch (029) 2057 3000 am gyngor.

Digwyddiadau