Digwyddiadau

DigwyddiadDyfodol Ffasiynol

Wedi'i Orffen
27 Ebrill 2013, 10.30am, 12.30am & 2pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle digwyddiadaucaerdydd@amgueddfacymru.ac.uk

Hoffech chi gael gyrfa ym myd ffasiwn? Ymunwch â ni am ddiwrnod o weithdai a sgyrsiau ar gyfer myfyrwyr 16-19 oed.

10.30am – 12pm Steilio Ffasiwn (dim mwy na 12)

Ydych chi’n ffasiynol, yn arloesol a’ch bryd ar fyd ffasiwn? Dyma gyfle i hogi’ch gweledigaeth a thalent trwy weithio gyda darlithwyr BA (Anrh.)

Hyrwyddo Ffasiwn, Prifysgol Morgannwg. Dysgwch sut mae trend yn datblygu, ac yna gan ddefnyddio dillad ac ategolion, cewch greu eich dehongliad eich hun o drend cyfredol yn y gweithdy steilio cyffrous hwn.

12.30 – 1.30pm Dyfodol Ffasiynol (dim mwy na 30)

Hoffech chi gael gyrfa ym myd ffasiwn? Dyma gyfle arbennig i gael cipolwg ar waith hyrwyddwyr a dylunwyr ffasiwn newydd. Yn y sesiwn holi ac ateb hon, bydd cyfle i chi roi byd ffasiwn dan y chwyddwydr, o’r dylunio i’r hyrwyddo.

Gofynnwch gwestiynau a chael gwybodaeth am ddyfodol ffasiwn o lygad y ffynnon gan fyfyrwyr cyfredol BA (Anrh.) Hyrwyddo Ffasiwn a BA (Anrh.) Dylunio Ffasiwn, Prifysgol Morgannwg.

2 – 3.30pm Delweddu Ffasiwn (dim mwy na 20)

Bydd y gweithdy Delweddu Ffasiwn yn ddelfrydol i gyw-ddylunwyr ffasiwn sydd am ddysgu ffyrdd cyffrous o gyfleu eu dyluniadau yn weledol. Yn y gweithdy hwn, cewch archwilio technegau darlunio ffasiwn â llaw cyfredol a dysgu am ddylunwyr ffasiwn cyfredol sy’n gweithio yn y diwydiant.

Gan ganolbwyntio ar collage a chyfrwng cymysg, cewch gynhyrchu cyfres o ddelweddau ffasiwn gwych. Mae’r gweithdy’n ddelfrydol i rywun heb lawer o brofiad neu sy’n gwbl ddibrofiad ac sydd am ddysgu sgiliau darlunio ffasiwn gweledol er mwyn creu portffolio ffasiwn.

Digwyddiadau