Digwyddiadau

DigwyddiadDiwrnod i'r Teulu: Gŵyl Seryddiaeth Caerdydd

Wedi'i Orffen
11 Mai 2013, 10am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd

Ydych chi’n addoli’r Haul? Os felly, galwch draw i Ŵyl Seryddiaeth Caerdydd i glywed hanes y seren agosaf atom.

Disgwylir mai 2013 fydd blwyddyn brysuraf y cylch solar cyfredol. Beth fydd ystyr hyn i chi? Sut mae creu haul? A beth fydd dyfodol ein Haul ni?

Dyma gyfres o sgyrsiau a chyfle i edrych ar yr Haul mewn modd diogel trwy delesgopau arbenigol. Bydd offer seryddol ar werth hefyd a chewch gyngor am ddechrau serydda fel hobi amser hamdden.

Dysgwch sut mae sêr fel yr Haul yn cael eu geni, yn byw ac yn marw a sut y gallwch chi arsylwi arno yn ddiogel.

Archwiliwch gasgliadau’r Amgueddfa o feteorynnau a dilyn taith gwis drwy’r orielau i ddarganfod cerrig o’r gofod a darn o garreg leuad.

Bydd nifer o arbenigwyr yn gwerthu offer seryddol ac yn cynnig cyngor a samplau o’r Lleuad i’w gweld a’u harchwilio.

Bydd aelodau o Gymdeithas Seryddol Caerdydd gerllaw i gynnig cymorth a chyngor ac i’ch roi ar ben y ffordd ym myd diddorol seryddiaeth.

Os bydd y tywydd yn caniatâu, byddant yn gosod eu telesgopau y tu allan yr Amgueddfa gan roi cyfle i chi arsylwi ar yr Haul yn uniongyrchol, a gweld smotiau ac ymwthiadau ar ei wyneb yn ddiogel. 

 

11am, 12pm, 1pm, 2pm a 3pm
Planedfa Techniquest

Mwynhau daith o amgylch yr awyr i ddysgu sut i adnabod sêr, planedau a chytserau yn ffurfafen y nos! Yn para 35 muned.  Archebwch wrth gyrraedd. 

 

11am
Genedigaeth yr Haul

Dr Paul Roche, Prifysgol Morgannwg. Mae Paul yn Gyfarwyddwr Project Telesgop Faulkes, Seryddwr Ysgolion Cenedlaethol y DU a Llysgennad Gofod Cymru.

Mae wedi treulio dros 20 mlynedd yn ymchwilio i sêr anferth, sêr niwtron a thyllau du, yn ogystal â gweithio ym maes addysg seryddiaeth, allestyn a chyfathrebu gwyddoniaeth.

 

2pm
Arsylwi ar yr Haul

Mae Lee Macdonald yn aelod o Gymdeithas Seryddol Newbury sydd wedi magu profiad blynyddoedd yn arsylwi ar yr haul. Ef yw awdur How to Observe the Sun Safely (Rhan o gyfres Practical Astronomy Patrick Moore).

 

3.15pm
Tynged yr Haul yn y Dyfodol Pell

Dr Rhys Morris, Grŵp Astroffiseg, Prifysgol Bryste. Astroffisegydd a anwyd yng Nghaerdydd ac sy’n cyfrannu at Radio Cymru ac S4C ar faterion seryddol.

Ei faes arbenigol yw chwilio am nifylau planedol newydd ac astudio sêr anferth fel Betelgeuse, ac mae hefyd yn cydweithio ar astudiaeth o hanes seryddiaeth yng Nghymru.

Archebwch wrth gyrraedd am y sgyrsiau

yr haul
Digwyddiadau