Digwyddiadau

ArddangosfaPop a Haniaethol

Wedi'i Orffen
9 Mawrth1 Medi 2013
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Bydd yr arddangosfa newydd hon sy’n seiliedig ar y casgliadau yn ystyried sut y cafodd celf Brydeinig yn y cyfnod wedi’r rhyfel ei weddnewid gan y chwedegau.

Gan droi at ddatblygiadau diweddaraf America am ysbrydoliaeth, dechreuodd artistiaid Prydain greu celf feiddgar, hyderus a oedd yn symbol cadarn o dorri’n rhydd o’r gorffennol.

Defnyddiai’r artistiaid pop a haniaethol liwiau llachar ac iaith y byd hysbysebu i greu arddull flaengar, ryngwladol.

Bydd yr arddangosfa fawr hon yn edrych ar sut y cafodd celf bop a haniaethol ei dehongli gan artistiaid yng Nghymru a sut mae’n parhau yn berthnasol i artistiaid heddiw ac yn ddylanwad arnynt.

Bydd Pop a Haniaethol yn cynnwys gwaith gan rai o artistiaid pwysicaf y casgliad modern megis Peter Blake, Alan Davie, David Hockney a Bridget Riley yn ogystal â gwaith gan artistiaid sydd â chysylltiadau â Chymru, gan gynnwys Ken Elias, Mali Morris, John Selway ac Ernest Zobole.

Cefnogir Pop a Haniaethol gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.

Bysiau (1964) Allen Jones (1937-)

Bysiau (1964)
Allen Jones (1937-)
Acrylig ar liain cotwm
Prynwyd, 1977

Digwyddiadau