Digwyddiadau

ArddangosfaHolly Davey: 'Nothing Is What It Is Because Everything Is What It Isn’t'

Wedi'i Orffen
9 Mawrth1 Medi 2013
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Yn 2012, comisiynodd yr Amgueddfa'r artist Holly Davey i greu darn o waith yn arbennig ar gyfer ardal y landin yn yr Orielau Celf Gyfoes.

Mae’r gwaith newydd hwn yn gweddnewid y grisiau gyda gosodiad ffotograffig eang sy’n cwestiynu ein dealltwriaeth o’r gofod a’n profiad ohono.

Mae 'Nothing Is What It Is Because Everything Is What It Isn’t' yn creu collage digidol lle caiff y gofod ei ail-greu, ei ailadrodd a’i ailchwarae o fewn i’r bensaernïaeth wreiddiol.

‘Rydw i am i’r gynulleidfa feddwl am sut y mae gofodau cyhoeddus yn gwneud i ni deimlo, meddwl, ymddwyn a symud. Cefais fy ysbrydoli gan artistiaid megis M. C. Escher a Gordon Matta-Clark i wneud i fy nghynulleidfa brofi ac edrych ar y grisiau a’r landin mewn ffordd wahanol, ben i waered a thu chwith allan.’ Holly Davey.

Holly Davey yw un o artistiaid cyfoes mwyaf amlwg Cymru. Mae’n defnyddio ffotograffiaeth a pherfformiad i greu gwaith sy’n ymdrin â’r berthynas rhwng pensaernïaeth a chof.

Ers graddio o Goleg Goldsmiths, Llundain ym 1998 mae wedi arddangos ei gwaith yn helaeth, yn unigol ac mewn grwpiau, yn y DU ac yn rhyngwladol.

Yn 2010 enillodd Wobr Cymru Greadigol Cyngor Celfyddydau Cymru. Mae’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd.

Cefnogir Comisiwn y Landin gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.

Digwyddiadau