Digwyddiadau

DigwyddiadGŵyl Ll&3circ;n Plant gyntaf Caerdydd

Wedi'i Orffen
2024 Mawrth 2013
Pris Tocynnau ar gael o Ticketline
Addasrwydd Teuluoedd

Dewch i ddathlu llyfrau plant! Ym mis Mawrth 2013, bydd digwyddiadau gwych ledled y ddinas, gyda llwyth o'ch hoff awduron a darlunwyr - a rhai newydd y byddwch chi'n mwynhau eu darganfod!

Byddan nhw'n dod â'u geiriau a'u lluniau'n fyw gyda straeon am anifeiliaid anhygoel, sombis sy'n chwarae rygbi, estroniaid eithriadol a thylwyth teg lliwgar.

Dewch i gwrdd â morforynion sy'n canu, dreigiau dewr, Groegiaid gwych, eirth anwes a llwyth o gymeriadau arbennig eraill.

Bydd digon o gyfleoedd i chi gymryd rhan drwy ysgrifennu a thynnu lluniau hefyd.

Bydd Caerdydd yn llawn straeon ym mis Mawrth gyda rhywbeth at ddant pawb - ac mae rhai digwyddiadau arbennig i oedolion hefyd! Dewch â'ch dychymyg gyda chi...

Ewch i dudalen G?yl Llên Plant Caerdydd ar caerdydd.gov.uk am wybodaeth, tocynnau a rhaglen lawn o ddigwyddiadau ar draws y brifddinas.

 

EIN DIGWYDDIADAU

Theatr Reardon Smith (oni nodir yn wahanol)

23 Mawrth

Martin Brown, 10am, £3.50, Saesneg (oed 7+)

Yn 2013 bydd 20 mlynedd wedi pasio ers cyhoeddi'r gyfres eithriadol o boblogaidd, Horrible Histories, a pha ffordd well o ddathlu na gyda darlunydd gwych y gyfres, Martin Brown. Dewch i ymuno â Martin a chlywed sut mae’n llunio’r darnau drwg o hanes - yn y ffordd hyll! O lyfrau The Groovy Greeks i The Gorgeous Georgians, mae'r cyfan yma yn y digwyddiad hanfodol hwn! Cefnogir gan Scholastic Children’s Books.

Paul Stewart a Chris Riddell, 2pm, £3.50, Saesneg (oed 11+) - wedi'i ganslo

Lydia Monks, 4pm, £3.50, Saesneg (oed 5+)

Môr-forwyn yn canu, cwningen yn odli a buwch fach gota glyfar – dyma rai o’r cymeriadau y bydd y darlunydd Lydia Monks yn dod â nhw’n fyw yn y digwyddiad hwn i’r teulu cyfan. Mae Lydia wedi gweithio gyda Julia Donaldson, yr Awdur Llawryfog i Blant, ar nifer o lyfrau lluniau poblogaidd gan gynnwys What the Ladybird Heard, The Princess and the Wizard a’r diweddaraf, The Singing Mermaid. Bydd Lydia yn darllen ac yn tynnu lluniau o’r rhain a ffefrynnau eraill. Cefnogir gan Lyfrau Plant Macmillan.

Teithio'n ôl Mewn Amser a Thyllau Duon: The Obsidian Mirror, 5pm, £3.50, Saesneg (oed 9+)
Lleoliad: Gofod Dysgu Clore

Bydd Awdur Llawryfog Pobl Ifanc Cymru Catherine Fisher yn siarad am ei chyfres ffantasi newydd, gan gyfuno gwyddonias â llên gwerin, sy'n cynnwys blaidd iâ, merch anweledig, llwyth sinistr y Shee a dirgelion dybryd Llundain Oes Fictoria. A all Oberon Venn newid ei orffennol? A fydd grym y drych yn chwalu’r dyfodol? Ac a ddylen ni amharu ar amser ei hun? Bydd Catherine yn trafod y nofel a heriau ysgrifennu’r math hwn o lyfr.

Gwyddonias Doctor Who, 5pm, £3.50, Saesneg (oed 7+)

O ddistrywio’r Daleks i fanylion teithio drwy amser, bydd yr awdur gwyddonias Mark Brake a’r artist rap ‘gwahanol’ Jon Chase yn ystyried gwyddonias Doctor Who. Dyma wers wyddoniaeth heb ei thebyg!

24 Mawrth

Bardd Plant Cymru a Stwnsh! 12pm, £2.50, Cymraeg (oed 7+)

Bydd cyflwynwyr Stwnsh yn cymryd hoe o berfformio o flaen y camerâu ac yn stwnshio Eurig Salisbury, Bardd Plant Cymru. Byddant yn cyflwyno amrywiaeth o farddoniaeth, geiriau a gemau gwyllt i greu stwnsh o sioe! Cefnogir gan S4/C Calon Cenedl.

Cressida Cowell, 2pm, £3.50, Saesneg (oed 7+)

Ymunwch â’r awdur a’r darlunydd enwog Cressida Cowell wrth iddi siarad am ei llyfrau doniol a phoblogaidd How to Train Your Dragon. Gwyliwch Cressida yn dod â’i llyfrau’n fyw gyda chyflwyniad egnïol gan egluro’r hyn sy'n ei hysbrydoli i greu dreigiau newydd a brawychus, a sut mae’n datblygu ei chymeriadau a’i phlotiau. Os ydych chi'n hoffi digwyddiadau llawn antur, straeon a jôcs, dewch yn llu!

'Beast Quest / Sea Quest', 4pm, £2.50, Saesneg (3-5 oed)

Yn galw ar holl selogion Beast Quest! Gallwch fod yn lansiad cyfres newydd Adam Blade – Sea Quest – a chymryd rhan ym Mhencampwriaeth Beast Quest! Yn y dyfnderoedd mae math gwahanol o fwystfil. A all yr arwr Max ddefnyddio’i ddewrder, ei gyfrwyster a’i sgiliau gyda dyfeisiau i’w achub? A fydd yn dysgu pwy sy’n rheoli’r Robobeasts dychrynllyd? Moriwch hi i fyd Sea Quest am antur fythgofiadwy! Nwyddau Beast Quest a Sea Quest arbennig i bob cystadleuydd. Cefnogir gan Orchard Books.

Digwyddiadau