Digwyddiadau

ArddangosfaDan Rees: Gwymon

Wedi'i Orffen
9 Mehefin1 Medi 2013
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Gwaith newydd gan yr artist sy'n gweithio ym Merlin. Gan ddefnyddio iaith byd hysbysebu bydd yn rhoi gwedd newydd ar ddiwylliant bwyd traddodiadol Cymreig ar gyfer y cwsmer cyfoes.

Gwymon yw arddangosfa ddiweddaraf yr artist o Abertawe Dan Rees. Fe ddatblygodd o’i flas am fwyd wedi’i wneud o wymon, a bydd yn archebu’r cynnyrch Cymreig yn rheolaidd o’i stiwdio ym Merlin.

Bydd Gwymon yn ail-frandio ac ail-becynnu’r bara lawr traddodiadol ar gyfer y cwsmer modern sydd am fyw bywyd iach.

Mae gwymon wedi bod yn ganolog i fwyd Asia ers miloedd o flynyddoedd ac mae cwsmeriaid y gorllewin bellach yn dod yn ymwybodol o daioni cynnyrch sy’n llawn haearn, protein a fitaminau.

Ond cred Dan Rees taw cyfyng yw apêl bara lawr o hyd Welsh a gaiff ei hyrwyddo a’i werthu fel cynnyrch ‘treftadaeth’ neu anarferol.

Yn ei arddangosfa, mae’r artist yn herio’r categoreiddio cul hwn trwy ddefnyddio strategaethau byd hysbysebu i ail-frandio bara lawr ar gyfer y cwsmer ifanc, metropolitan, cyfoes.

Trwy gyfrwng ystod eang o gyfryngau – o ffotograffiaeth, dylunio pecyn, a cherflunwaith – mae Dan Rees yn rhoi bara lawr Cymreig ar flaen y gad yn y chwyldro bwyd gwyrdd newydd.

Mwy am Dan Rees ar www.t293.it, www.tanyaleighton.com a www.jonathanvinergallery.com.


Cefnogir gan Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.

Darlun gan Chris Phillips

Digwyddiadau