Digwyddiadau

DigwyddiadCynhadledd ArchaeOrffennol 2013

Wedi'i Orffen
13 Gorffennaf 2013, 10am-5pm
Pris Oedolion £5, Gostyngiad £4, Plant a Myfyrwyr Am ddim (rhaid dangos cerdyn myfyrwyr)
Addasrwydd Pawb

Dyma ddiwrnod hygyrch a bywiog i unrhyw un sydd â diddordeb yn eu gorffennol hynafol.

Drysau’n agor am 9.30am ar gyfer cofrestru yn y Brif Neuadd yna bydd cyflwyniad am 10am yn Narlithfa Reardon Smith.

Yn sesiwn y bore, bydd siaradwyr gwadd yn trafod byd Oes Efydd Mantell Aur yr Wyddgrug, fydd yn cael ei dangos yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd o 2 Mehefin i 4 Awst.

Wedi cinio, Bydd archaeolegwyr Amgueddfa Cymru hefyd yn cyflwyno cyfoeth o ddarganfyddiadau newydd o Gymru.

Prynu tocynnau

Siaradwyr

Archaeoleg a’r Dyfodol: Datblygiadau Cyffrous yn Amgueddfa Cymru
Dr Mark Redknap, Amgueddfa Cymru.

Siaradwr gwadd - Tocyn oes ar y trên grefi, aliens isotopig a chenhedlaeth y cyfoeth cyflym: dynameg gymdeithasol Prydain ac Iwerddon, tua 2500-1500 CC
Dr Alison Sheridan, Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban a Llywydd y Gymdeithas Gynhanesyddol

Siaradwr gwadd - Gofannu aur yr Oes Efydd yn Ewrop yr Iwerydd – estheteg, swyddogaeth a thechnoleg
Dr Barbara Armbruster, Prifysgol Toulouse

Trysorau’r Oes Efydd o Gymru: Ymchwil Diweddar
Mary Davis, Adam Gwilt a Mark Lodwick, Amgueddfa Cymru

Ail goloneiddio Cymru yn niwedd yr Oes Rewlifol
Elizabeth Walker, Amgueddfa Cymru

Tu Hwnt i’r Llen yng Nghaerllion – Archaeoleg Tragwyddoldeb yn y Gaerllion Rufeinig
Dr Mark Lewis, Amgueddfa Cymru

Aer ac Arian: Darganfod Ceiniogau’r Canol Oesoedd yng Nghymru
Edward Besly, Amgueddfa Cymru

Mantell Aur yr Wyddgrug – The Trustees of the British Museum

Mantell Aur yr Wyddgrug (blaen). Made from single sheet of beaten gold, c.1900BC - 1600BC, Early Bronze Age, Mold, Flintshire, Wales.
© The Trustees of the British Museum.

Digwyddiadau