Digwyddiadau

DigwyddiadTu ôl i'r Llenni: Daeareg

Wedi'i Orffen
10 Medi 2013, 1.05pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle Archebwch wrth gyrraedd

Dewch tu ôl i’r llenni yn ein Hadran Ddaeareg i gwrdd â gwyddonwyr yr amgueddfa, dysgu mwy am eu gwaith ymchwil a gweld sut mae mynd ati i ddogfennu’r holl gasgliadau sydd yn eu gofal.

Dewch i weld sut rydym ni’n storio miloedd o gerrig, ffosilau a mwynau. Cewch ymweld â’n labordai hefyd i weld sut rydyn ni’n paratoi ffosilau ac yn eu cadw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, neu sut rydyn ni’n adnabod cerrig a mwynau.

Bydd cynnwys y teithiau’n amrywio bob mis, felly dewch yn ôl i ddysgu mwy!

Mae’n bosibl y bydd rhai teithiau’n anaddas i ymwelwyr sydd â phroblemau symudedd, e-bostiwch digwyddiadaucaerdydd@amgueddfacymru.ac.uk am gyngor.

Digwyddiadau