Digwyddiadau

ArddangosfaPortreadau Crawshay

Wedi'i Orffen
11 Mehefin22 Medi 2013
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Roedd Francis Crawshay (1811-78) yn ddiwydiannwr anarferol.

Yn ystod y 1830au, pan oedd yn rhedeg Gweithfeydd Haearn Hirwaun a gweithfeydd tunplat yn Nhrefforest, ger Pontypridd, comisiynodd 16 o bortreadau bach o'i weithwyr.

Roeddent yn cynnwys gweithwyr yn ogystal â rheolwyr, oll yn eu dillad gwaith a chyda offer eu crefft gerllaw.

Mae'n debygol mai W. J. Chapman, crefftwr o artist teithiol oedd yn gweithio fel peintiwr hela ac anifeiliaid, a beintiodd y casgliad.

Cafodd ei gyflwyno fel rhodd hael i Amgueddfa Cymru gan un o ddisgynyddion Francis Crawshay yn 2012.

W J Chapman (c.1835-40), Thomas Euston, Lodge Keeper, Hirwaun

W J Chapman (c.1835-40), Thomas Euston, Lodge Keeper, Hirwaun.

Digwyddiadau