Digwyddiadau

ArddangosfaArddangosfa Keith Vaughan

Wedi'i Orffen
7 Gorffennaf24 Tachwedd 2013
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae’r arddangosfa hon yn archwilio gwaith yr artist Prydeinig, Keith Vaughan (1912-1977) a’r themâu oedd yn ei ddiddori – y ffigwr gwrywaidd a gofod darluniadol.

Dylanwadwyd arno’n wreiddiol gan Graham Sutherland, ac roedd ei waith yn Neo-Ramantaidd ei naws. Tua diwedd y 1950au, datblygodd ei gynulliadau lled-haniaethol.

Yn yr arddangosfa, cawn gipolwg newydd ar yr artist cymhleth hwn. Mae’r arddangosfa’n cynnwys tua 50 o brintiau, darluniau a ffotograffau o bron i 500 o weithiau Vaughan a gedwir yng nghasgliad celf Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth.

Mae’n gasgliad sylweddol o ystod eang o’i waith mewn gwahanol gyfryngau: darluniau ar gyfer rhai o’i gomisiynau darlunio llyfrau pwysicaf, ei arbrofion gyda phrintio, a’i ffotograffau – y mae rhai ohonynt i’w gweld yn ei gasgliad Dick’s Book of Photographs (casglwyd tua 1939).

Nid yw’r rhan hon o gasgliad Aberystwyth wedi bod yn destun arddangosfa o’r blaen. Ategwyd y gweithiau gan fenthyciadau o gasgliad Amgueddfa Cymru a chasgliad preifat.

Mae’r llyfr â darluniau sy’n cyd-fynd â’r arddangosfa ac a gyhoeddir gan Sansom & Co yn cynnwys tri thraethawd yn seiliedig ar ymchwil newydd am Vaughan a’r cyfnod.

Cefnogwyd y cyhoeddiad gan Ymddiriedolaeth Derek Williams, Ymddiriedolaeth Hargreaves a Ball a Phrifysgol Aberystwyth.

The Woodman also known as The Blue Boy, 1949 © Ystâd of Keith Vaughan

The Woodman also known as The Blue Boy, 1949
Lithograff
Prifysgol Aberystwyth
© Ystâd Keith Vaughan

Digwyddiadau