Digwyddiadau

ArddangosfaVisions of Mughal India: The Collection of Howard Hodgkin

Wedi'i Orffen
27 Gorffennaf3 Tachwedd 2013
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Mae’r artist Howard Hodgkin wedi bod yn gasglwr brwd o baentiadau Indiaidd ers ei ddyddiau ysgol ac ystyrir ei gasgliad gyda’r gorau o’i fath yn y byd.

Bydd Visions of Mughal India, ar daith o Amgueddfa Ashmolean, Prifysgol Rhydychen, yn dod â detholiad o baentiadau a darluniau aruthrol o’i gasgliadau ynghyd.

Mae’r casgliad yn cynnwys darluniadau o arwrgerddi a chwedlau, portreadau brenhinol a golygfeydd o fywyd llys neu hela. Mae casgliad enfawr a gwych o bortreadau o eliffantod.

Mae rhai o’r gweithiau’n creu darluniau byw o fywyd trefol neu ddyddiol yn India, gwlad sydd wedi ysbrydoli Hodgkin ar ei deithiau helaeth yno dros hanner can mlynedd.

Bydd yr arddangosfa hon yn cynrychioli’r rhan fwyaf o’r prif fathau o baentio llys Indiaidd a ffynnodd yn ystod y cyfnod Mughal (tua 1560-1858) gan gynnwys:

  • gweithiau naturiolaidd coeth y llys Mughal imperialaidd,
  • paentiadau mydryddol a chynnil eu lliw Swltaniaethau Deccani,
  • ac arddull feiddgar a llachar teyrnasoedd Rajput Rajasthan a Bryniau Punjab.

Yn anad dim, mae’n gasgliad personol a luniwyd gan lygad artist.

Ar brydiau, mae Hodgkin wedi cysegru llawn cymaint i ddatblygu ei gasgliadau ag i’w waith ei hun fel arlunydd.

Ansawdd artistig sydd bwysicaf i Hodgkin, ac mae pob un o’i weithiau Indiaidd o ansawdd anarferol neu ragorol.

Meddai Hodgkin:

'Dewiswyd y gweithiau hyn am fy mod i’n meddwl eu bod yn hardd, am eu bod wedi cyffwrdd â’m hemosiynau, nid at ddibenion ysgolheigaidd. Mae’n gasgliad gan artist. Gobeithiaf y byddwch chi’n ei fwynhau'.

Digwyddiadau arbennig

Sgwrs gyda Howard Hodgkin, dydd Mercher 9 Hydref, 6pm. Tocynnau £5 i oedolion / £4 gyda gostyngiad ar gael yn fuan o'n Siop ar-lein.

Sgyrsiau Amser Cinio am ddim 1.05pm, a ffilmiau thema am 2.30pm. 6, 13 Medi. 20 Medi sgwrs yn unig

Gweithgareddau Teulu am ddim bob penwythnos rhwng 10 Awst a 1 Medi, 10.30am-12.30pm a 2-4.30pm. Taith Teulu bob dydd.

Gweithdai Celf India i Ysgolion (KS2). 1, 2, 8 a 9 Hydref 2013. Ffoniwch (029) 2057 3240 am fanylion. Cefnogir gan Ymddiriedolaeth Elusennol G C Gibson.

Logo yr Ashmolean

Sultan Muhammad Adil Shah and Ikhlas Khan riding an elephant
Bijapur, c.1645
Gouache gyda aur ar bapur
© The Collection of Howard Hodgkin

A lady singing © The Collection of Howard Hodgkin

A lady singing
Kishangarh, c.1740
Gouache gyda aur ar bapur
© The Collection of Howard Hodgkin

Digwyddiadau