Digwyddiadau

DigwyddiadDiwrnod Agored Hanes Natur: Calan Gaeaf

Wedi'i Orffen
30 Hydref 2013, 11am - 4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd

Dewch i gwrdd â’r curaduron hanes natur, ymweld â’r stondinau yn y Brif Neuadd a gweld rhai o’r 5 miliwn o sbesimenau sydd yn ein casgliadau.

Dilynwch ein llwybr cwis i’r teulu i ddarganfod gwrthrychau gwych o fyd natur a gallech ennill gwobr!

Archebwch eich lle ar daith Tu ôl i’r Llenni arbennig (addas i oed 8+).

Mae’n bosibl y bydd rhai teithiau’n anaddas i ymwelwyr sydd â phroblemau symudedd, e-bostiwch digwyddiadaucaerdydd@amgueddfacymru.ac.uk am gyngor.

Digwyddiadau