Digwyddiadau

DigwyddiadCymru Anhysbys: Dathlu Bywyd Gwyllt Cymru

Wedi'i Orffen
26 Hydref 2013, 10.30am - 3.45pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion

Mae Cynhadledd Cymru Anhysbys yn gyfle i ddathlu rhyfeddodau bywyd gwyllt Cymru, o ymchwil wyddonol arloesol i ailgyflwyno rhywogaethau.

Bydd sgyrsiau byrion drwy’r dydd gan siaradwyr gwadd o bob cwr o Gymru fydd yn dathlu darganfyddiadau a syniadau newydd am fywyd gwyllt yng Nghymru, boed ar dir neu fôr.

Trefnir y digwyddiad ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru.

Mynediad am ddim, i archebu eich lle ffoniwch 01656 724100 neu e-bostio info@welshwildlife.org gan nodi faint o lefydd yr hoffech eu cadw.

Drysau’n agor am 10am.

Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru

Digwyddiadau