Digwyddiadau

SgwrsSgwrs Amser Cinio: Archaeoleg: Archwilio’r cerbyd rhyfel o’r Oes Haearn

Wedi'i Orffen
6 Tachwedd 2013, 1.05pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Archebwch wrth gyrraedd

Aisling Nash, Swyddog Cofnod Amgylchedd Hanesyddol/Cynllunio gyda Gwasanaeth Archifau ac Archaeoleg Swydd Gaerwrangon.

Nid yw’r cwestiwn am reolaeth a hydrinedd cerbydau rhyfel yr Oes Haearn wedi cael sylw haeddiannol ym maes ymchwil dros y blynyddoedd diweddar. Ysgrifennodd Cesar am ei edmygedd o’r rheolaeth oedd gan y Brythoniaid cynhenid dros eu cerbydau rhyfel ond nid yw’r atgynyrchiadau cyfredol yn cefnogi’r syniad hwn. I fynd i’r afael â hyn, astudiwyd genfeydd ffrwyn ochr yn ochr â’r dull cyfredol o ieuo. Defnyddiwyd darluniau technegol i benderfynu a fyddai theori harneisio newydd yn ateb cwestiwn hydrinedd. Defnyddiwyd darluniau hefyd i benderfynu a fyddai dull newydd o harneisio’n cael effaith uniongyrchol ar saernïaeth y cerbyd rhyfel.

Mae Aisling Nash yn Swyddog Cofnod Amgylchedd Hanesyddol/Cynllunio ac yn ddarlunydd ar ei liwt ei hun. Yn ddiweddar, enillodd radd Meistr o Brifysgol Oxford Brookes mewn Darlunio Archaeolegol. Mae ganddi ddiddordeb penodol mewn archwilio darluniau technegol i helpu i sefydlu theori archaeolegol ac fel rhan o’i gradd Meistr, gweithiodd ar broject ymchwil ar gerbydau rhyfel yr Oes Haearn gan ddefnyddio’r syniad hwn.

Digwyddiadau