Digwyddiadau

SgwrsSgwrs Amser Cinio: Archaeoleg - 'Sut mae dod i ddeall bryngaerau? Gwaith diweddar yn Ham Hill, Gwlad yr Haf a Chaerau, Trelái, Caerdydd'

Wedi'i Orffen
11 Rhagfyr 2013, 1.05pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Archebwch wrth gyrraedd

Yr Athro Niall Sharples, Prifysgol Caerdydd.

Mae bryngaerau ymhlith yr henebion mwyaf cyffredin ym Mhrydain a gwnaed tipyn o waith ymchwil archaeolegol arnynt dros y blynyddoedd. Er gwaethaf yr holl waith ymchwil, mae gennym lawer i ddysgu am yr henebion dadleuol hyn. Mae amrywiaeth a hirhoedledd ffenomen bryngaerau’n golygu ei bod yn anodd dod o hyd i un esboniad syml ar eu cyfer. Bydd y ddarlith hon yn canolbwyntio ar ddau gloddiad cyfredol yn Ham Hill, Gwlad yr Haf ac yng Nghaerau, Caerdydd. Cynhelir cloddiadau Ham Hill mewn ardal lle’r archwiliwyd llawer o fryngaerau, ac ar fryngaer a astudiwyd yn gymharol helaeth. Er gwaethaf hyn, mae’n dal i fod yn anodd iawn esbonio pam mai dyma’r fryngaer fwyaf ym Mhrydain a dim ond ein gwaith diweddaraf sydd wedi ein helpu i ddechrau deall datblygiad y fryngaer. I’r gwrthwyneb, does dim gwaith wedi’i wneud ar fryngaer Caerau o’r blaen a phrin yw’r gwaith a wnaed yn ne Cymru tan nawr hefyd. Fodd bynnag, gall rhai o’n canfyddiadau gael eu cymharu â bryngaerau eraill a rhoi cyd-destun sy’n helpu i esbonio datblygiad y safle.

Digwyddiadau