Digwyddiadau

DigwyddiadCyngerdd Coffi Caerdydd: Emma Kirkby (soprano) a Howard Williams (fortepiano)

Wedi'i Orffen
19 Ionawr 2014, 11.30am
Pris Tocynnau £8.90 oedolion / £6.70 gostyngiad (yn cynnwys costau trafod) . Nifer cyfngedig o tocynnau ar gael ar y ddrws: £10
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Swyddfa Tocynnau yTheatr Newydd (029) 2087 8889, neu ein siop ar-lein

Emma Kirkby (soprano) a Howard Williams (fortepiano)

Dyma groesawu un o sopranos canu cynnar enwocaf y byd ar gyfer ei hymweliad cyntaf â’r Cyngherddau Coffi. Bydd yn perfformio caneuon gan Haydn i gyfeiliant yr arweinydd a phianydd, Howard Williams.

Prynu tocynnau

Diolch i haelioni Ymddiriedolaeth Gerddoriaeth Siambr CAVATINA, mae tocynnau i bawb rhwng 8 a 25 oed am ddim (heblaw am berfformiadau unigol).

Emma Kirkby (soprano)
Emma Kirkby (soprano)
Digwyddiadau