Digwyddiadau

SgwrsWallace dros Ginio: Wallace a gwreiddiau bioddaearydiaeth

Wedi'i Orffen
26 Chwefror 2014, 1.05pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Nifer cyfyngedig o lefydd felly archebwch wrth y Dderbynfa

Yr Athro Michael Bruford yw arweinydd Adran Ymchwil Organebau a’r Amgylchedd ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae cysylltiadau cryf rhwng yr adran ag ardal Maleia ac mae ganddynt ganolfan ymchwil maes ar ynys Borneo. Bydd ei sgwrs yn trafod gwaith gwyddoniaeth bioddaearyddiaeth arloesol Wallace a rôl gwyddoniaeth fodern yn y maes heddiw

Alfred Russel Wallace
Digwyddiadau