Digwyddiadau

SgwrsSgwrs Amser Cinio: Archaeoleg - 'Papurau newydd digidol yn ategu'r cofnod archaeolegol'

Wedi'i Orffen
5 Mawrth 2014, 1.05pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Nifer cyfyngedig o lefydd felly archebwch wrth y Dderbynfa

Enhancing the archaeological record from digitised newspapers

Dr Stephen Briggs

 

Mae nifer o gronfeydd data o bapurau newydd wedi’u digideiddio wedi dod i’r fei dros y degawd diwethaf, at ddefnydd y farchnad hel achau yn bennaf.

 

Dros yr wyth mlynedd diwethaf, mae Stephen Briggs wedi dod yn fwy ymwybodol o’u gwerth wrth ganfod gwybodaeth archaeolegol a hanesyddol newydd trwy hysbysiadau am gloddiadau, safleoedd a chanfyddiadau anhysbys a ymddangosodd mewn papurau newydd cyn gynhared â 1710. Gall papurau newydd ddarparu cofnod o safleoedd coll, a adferwyd neu a ddinistriwyd yn ogystal â chloddiadau anhysbys neu heb eu cyhoeddi.

 

 

 

Hyd yn hyn, mae’r gwaith ymchwil hwn wedi cynhyrchu manylion dros 500 o gloddiadau’r Oes Efydd Gynnar yn yr Alban, y rhan fwyaf ohonynt yn anhysbys tan nawr a thros 1,300 o gelciau ceiniogau canoloesol a diweddarach 'newydd' (gan gynnwys tua90 o’r Rhyfel Cartref). Gall papurau newydd cynnar hefyd ddatgelu gweithgarwch (a gweithgarwch dadleuol o bryd i’w gilydd) dwsinau o sefydliadau archaeoleg a chysylltiedig y mae eu harchifau heb oroesi. Hefyd, gall cofnodion llawer o grwpiau llenyddol, gwyddonol, garddwriaethol ac addysgol – lleol a chenedlaethol – datgelu canlyniadau arwyddocaol ar gyfer ymholiadau arbenigol. Bydd darluniau o enghreifftiau neu ddarganfyddiadau diddorol neu bwysig hefyd i gyd-fynd â’r cyflwyniad.

 

 

 

 

 

Digwyddiadau