Digwyddiadau

ArddangosfaLlareggub: Darluniau Peter Blake ar gyfer Under Milk Wood

Wedi'i Orffen
23 Tachwedd 201316 Mawrth 2014
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Darluniau Syr Peter Blake o Under Milk Wood (1953). Dyma benllanw project 25 mlynedd gan yr artist gyda’r gwaith yn cael ei arddangos am y tro cyntaf erioed.

Mae’r arddangosfa’n cynnwys portreadau pensil o bob cymeriad, lluniau dyfrlliw o’r golygfeydd breuddwydiola phaentiadau a collages o olygfeydd a lleoliadau ym mhentref dychmygol Llareggub.

Darluniau Blake ar gyfer drama radio y bardd o Dalacharn yw un o’i brojectau parhaus hiraf a mwyaf, ac mae wedi, ac yn parhau i ddarlunio pob cymeriad, breuddwyd, golygfa a lleoliad o Under Milk Wood.

Ag yntau’n edmygwyr mawr o waith Dylan Thomas mae’r ddrama radio wedi mynd â bryd Syr Peter Blake ers blynyddoedd, ac mae’n cofio’r tro cyntaf iddo ei chlywed tra yn y Coleg Brenhinol.

Mae portreadau mewn pensil du a gwyn ar bapur arlliwiedig, lluniau dyfrlliw o olygfeydd breuddwydiol y ddrama, darluniau ‘naratif a lleoliadol’ mewn amrywiol gyfryngau gan gynnwys collage, a ffotograffau a dynnwyd gan Blake ei hun yn Nhalacharn yn y 1970au.

Daeth Peter Blake yn enwog fel un o ffigurau blaenllaw’r mudiad Celf Bop ddiwedd y 1950au ac yn ei baentiadau cynnar byddai’n defnyddio delweddau o fyd hysbysebu, neuaddau cyngerdd, adloniant a reslo, ac yn aml yn defnyddio collage.

Trwy gydol ei yrfa mae'r artist wedi ymwneud â diwylliant poblogaidd, yn enwedig y diwydiant cerddoriaeth.

Mae'r arddangosfa'n ddathliad ac archwiliad o waith mwyaf hirhoedlog Dylan Thomas, ac yn blatfform i ddigwyddiadau eraill gan gynnwys darlith gyda'r nos arbennig, perfformiad a rhaglen o weithgareddau addysg ar gyfer grwpiau addysg ffurfiol.

Rhan o Dylan Thomas 100 (DT100), sef blwyddyn o ddathlu can mlynedd ers genedigaeth Dylan Thomas.

 

Digwyddiadau Perthnasol

Collage © Syr Peter Blake

Collage
© Syr Peter Blake

Captain Cat © Syr Peter Blake

Captain Cat
© Syr Peter Blake

Digwyddiadau