Digwyddiadau

ArddangosfaWyneb yn Wyneb: Ivor Roberts-Jones (1913-1996) a Hunaniaeth mewn Efydd

Wedi'i Orffen
7 Rhagfyr 201311 Mai 2014
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Yn ystod ei yrfa greadigol gyfoethog o ddeugain mlynedd a mwy, Ivor Roberts-Jones oedd un o gerflunwyr portread gorau Prydain.

Cynhyrchodd hefyd gyfres o gerfluniau coffa cyhoeddus trawiadol mewn efydd a oedd, yn anarferol ddigon, yn boblogaidd yn llygaid y byd celf a’r cyhoedd fel ei gilydd. Mae’r arddangosfa hon yn canolbwyntio ar ei bortreadau efydd o Gymry enwog o amryw feysydd.

Gyda chymorth Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a Phrifysgol Kingston.

Kyffin Williams (b.1918) ROBERTS-JONES, Ivor

Kyffin Williams (b.1918)
ROBERTS-JONES, Ivor

Digwyddiadau