Digwyddiadau

DigwyddiadChwyldro yn ein Gerddi: Danteithion Planhigion James Wong

Wedi'i Orffen
28 Medi 2013, 2.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Sgwrs ryngweithiol a llofnodi llyfrau gyda James Wong

Gan ein hannog i droi’n cefnau ar gnydau hen ffasiwn yr ardd, bydd James Wong (Grow Your Own Drugs a Countryfile y BBC) yn cyflwyno myrdd o gnydau modern all ffynnu yn yr awyr agored, hyd yn oed yn ein hinsawdd cyfnewidiol ni – a does dim angen tŷ gwydr.

O fwyar goji i datws melys, bydd James yn ein hysbrydoli drwy esbonio o ble yn y byd y daeth ein cnydau mwyaf egsotig, sut y cawsant eu dofi a sut allwn ni gydweithio â byd natur i’w tyfu.

Mae cymaint mwy i lysiau na thatws, maip a moron – a bydd James yn dangos sut i gyflwyno’r danteithion anarferol yma i’ch gardd ac i’ch plât!

Prynwch ei lyfr Homegrown Revolution o siop yr Amgueddfa a bydd James yno i’w lofnodi o 3.30pm ymlaen.

James Wong

James Wong

Digwyddiadau