Digwyddiadau

SgwrsFflyrtio â ffotograffiaeth: gweledigaeth a dawn yn albymau a llyfrau lloffion menywod oes Fictoria

Wedi'i Orffen
2 Hydref 2013, 5.45pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle Rhaid archebu lle: ebost ffotograffau.hanesyddol@amgueddfacymru.ac.uk gan adael enw a rhif cyswllt.

Yn y sgwrs hon bydd Patrizia Di Bello, Uwch Ddarlithydd a Chyd-gyfarwyddwr Canolfan Ymchwil Hanes a Theori Ffotograffiaeth yn Birkbeck, Prifysgol Llundain yn edrych ar y twf ym mhoblogrwydd creu albymau ymysg menywod y dosbarth uwch yn Lloegr yn y 1860au.

Byddai’r menywod yn defnyddio portreadau carte-de-visite wedi eu torri a’u gludo i greu cymysgedd o bortreadau personol a chyhoeddus cyn eu gosod ar gefndir wedi’i baentio â llaw.

Gwneud sylwadau am y bobl yn y lluniau, gwneud jôcs a chreu straeon chwareus am eu bywyd cymdeithasol oedd y bwriad. Wrth edrych yn agosach ar sut y byddai menywod oes Fictoria yn chwarae â ffotograffau gwelwn fywyd sy’n llawer llai ‘Fictoraidd’ na’r disgwyl.

Darlith AM DDIM ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. I archebu lle e-bostiwch ffotograffau.hanesyddol@amgueddfacymru.ac.uk gan adael eich enw a rhif cyswllt.

Mae’r ddarlith hon yn rhan o gyfres ganllaw i un o brojectau Amgueddfa Cymru sy’n gweithio ar ein casgliadau cyfoethog ac amrywiol o ffotograffau hanesyddol – project dan nawdd rhodd sylweddol gan Sefydliad Esmée Fairbairn.

Mewn partneriaeth â’r eCPR, ym Mhrifysgol De Cymru, mae’r gyfres o ddarlithoedd yn adlewyrchu gwaith cyffrous yr amgueddfa yn y maes rhwng 2012 a 2015.

Am fanylion pellach ein partneriaeth ewch i http://www.newport.ac.uk/research/ResearchGroups/ecpr/Pages/eCPR.aspx.

logo_esmee-fairburn

 

 

logo eCPR

Tudalen o Albwm y Fonesig Filmer, tua’r 1860au.
Canolfan Ffotograffiaeth Wilson

Digwyddiadau