Digwyddiadau

DigwyddiadSioe o Sêr

Wedi'i Orffen
11 Ionawr 2014, 10am-4pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

Ymunwch â ni am ddiwrnod AM DDIM o weithgareddau llawn hwyl ar gyfer y teulu cyfan gan gynnwys:

Dwy sgwrs ar thema’r gofod:

Hanner dydd: Dirgelion Cysawd yr Haul gan Dr Chris North, ymchwilydd ym Mhrifysgol Caerdydd a Swyddog Allestyn y DU, Arsyllfa Ofod Herschel.

2pm: Ehangu’r Bydysawd – Copernicus, Kepler, Galileo a Newton gan yr Athro Mike Edmunds, Athro Emeritws Astroffiseg, Prifysgol Caerdydd.

Archebwch wrth y Dderbynfa

Crefftau’r Gofod
11-4pm, Canolfan Ddarganfod Clore
Celf ar thema’r gofod yn arbennig i’n hymwelwyr iau. Dewch i greu celf arallfydol i fynd adre gyda chi!
Sesiynau galw heibio (ond nifer benodol o lefydd fydd ar gael).

Yn y Brif Neuadd, 10-4pm:

  • Dewch i weld sut mae seryddwyr yn archwilio’r gofod ar wahanol donfeddi gan ddefnyddio telesgopau gofod Herschel a Planck, ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd.
  • Arddangosiadau gan grŵp seryddiaeth Prifysgol De Cymru, gan gynnwys delweddau o Broject Telesgop Faulkes.
  • Dewch i ddysgu am gymdeithasau seryddol lleol.
  • Dewch i ddysgu mwy am fynd i’r afael â llygredd golau gyda’r Ymgyrch dros Awyr Dywyll.
  • Profwch serydda drwy’r oesoedd a dysgu sut beth fyddai edrych trwy delesgopau cynnar Galileo a Newton, a’u cymharu â thechnoleg telesgopau heddiw.
  • Ydych chi wedi dod o hyd i feteoryn? Dewch ag e gyda chi, bydd gwyddonwyr yr Amgueddfa’n hapus i’w astudio.
  • Dilynwch ein Llwybr Cwis i Oriel Esblygiad Cymru i ddarganfod mwy am y gwrthrychau gwych o’r gofod sydd i’w gweld.
  • Archwiliwch gasgliad yr Amgueddfa o wibfeini a defnyddio efelychwr trawiad i weld effaith gwibfaen pe bai’n taro eich tref.
  • Dilynwch daith gwis drwy oriel Esblygiad Cymru i ganfod carreg leuad a gasglwyd gan ofodwyr Apollo 12 a gwibfeini sydd wedi teithio miliynau o filltiroedd drwy’r gofod cyn cyrraedd y Ddaear.
  • Dewch i weld y planedau sydd agosaf atom ar ein model anferth o Gysawd yr Haul.
Sioe O Ser
Lleuad
Lleuad
Carreg leuad - Amgueddfa Cymru

Carreg leuad

Digwyddiadau