Digwyddiadau

DigwyddiadHawliau Dynol: Du a Gwyn?

Wedi'i Orffen
5 Mawrth 2014, 5.45pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
Archebu lle e-bostiwch ffotograffau.hanesyddol@amgueddfacymru.ac.uk

Gan ddefnyddio Datganiad Cyffredinol 1948 o Hawliau Dynol yn fan cychwyn, dyma Mark Sealy, MBE, enillydd Medal Hood RPS, Cyfarwyddwr Autograph ABP a Phrif Swyddog Gweithredol cyntaf Rivington Place Llundain, yn ystyried a yw delweddau o frwydro gwleidyddol, dioddefaint a dioddefwyr trais yn gweithio o blaid neu yn erbyn amcanion dyngarol, yn enwedig o ystyried hil, cynrychiolaeth, cyfrifoldeb moesegol a safbwynt diwylliannol y ffotograffydd.

Bydd y sgwrs yn trafod y ddelweddaeth sydd wedi llywio hawliau sifil, o ddigwyddiadau hanesyddol megis gorymdaith Selma i Montgomery ac araith “I have a dream” Martin Luther King, ac o fudiadau annibyniaeth llawer o wledydd Affrica i enghreifftiau mwy diweddar o anghyfiawnder mewn brwydrau ehangach, byd-eang. Caiff rolau hanesyddol a chyfoes ffotograffiaeth o ddilysu a chwestiynu achos hawliau sifil a dynol eu hystyried o wahanol safbwyntiau.

Mae’r ddarlith hon yn rhan o gyfres ganllaw i un o brojectau Amgueddfa Cymru sy’n gweithio ar ein casgliadau cyfoethog ac amrywiol o ffotograffau hanesyddol – project dan nawdd rhodd sylweddol gan Sefydliad Esmée Fairbairn.

Mewn partneriaeth â’r eCPR, ym Mhrifysgol De Cymru, mae’r gyfres o ddarlithoedd yn adlewyrchu gwaith cyffrous yr amgueddfa yn y maes rhwng 2012 a 2015.

Am rhagor o fanylion am y partneriaid, ewch i:

http://photographic.research.southwales.ac.uk

http://www.amgueddfacymru.ac.uk

Darlith AM DDIM ond rhaid archebu lle gan fod nifer cyfyngedig o lefydd, e-bostiwch ffotograffau.hanesyddol@amgueddfacymru.ac.uk gan gynnwys eich enw a rhif ffôn.

 

 

 

 

 

Bob Fitch, Martin L. King (Dr. Martin Luther King Jr.) Birmingham, Alabama, Unol Daleithiau America, Rhagfyr 1965. Atgynhyrchiad o Gasgliad Black Star, Prifysgol Ryerson. Trwy garedigrwydd Ryerson Image Centre.
Hilmar Pabel, Goresgyniad Czechoslovakia, Prag, Czechoslovakia (y Weriniaeth Tsiec bellach), Awst 21, 1968. Atgynhyrchiad o Gasgliad Black Star, Prifysgol Ryerson. Trwy garedigrwydd Ryerson Image Centre.
Digwyddiadau