Digwyddiadau

DigwyddiadGweithdai i'r Teulu: Creu Constable

Wedi'i Orffen
1517 Ebrill 2014, 11.30am, 1.30pm a 3pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Teuluoedd
Archebu lle Places limited, book at the Information Desk
John Constable, Salisbury Cathedral from the Meadows 1831

Salisbury Cathedral from the Meadows 1831
John Constable (1776 – 1837)
Ffotograff © Tate, Llundain 2013

Prynwyd gan Tate gyda chymorth y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Sefydliad Manton a'r Gronfa Gelf (gyda chyfraniad gan Sefydliad Wolfson) ac Aelodau Tate, mewn partneriaeeth gydag Amgueddfa Cymru-Museum Wales, Gwasanaeth Amgueddfaol Caer Colun ac Ipswich, Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban; ac Amgueddfa Caersallon a De Wiltshire.

Logo Aspire

 Celfyddyd cymylau Constable.

Mae Salisbury Cathedral from the Meadows 1831 yn dangos golygfa o Eglwys Gadeiriol Caersallog (Salisbury), Swydd Wiltshire, dan wybren fygythiol a mellten yn taro’r to. Gwelir bwa enfys uwchben, sy’n lliniaru effeithiau’r storm.

‘The sky is in a state of utter derangement’ – dyna oedd cwyn The Morning Herald pan gafodd y darlun ei arddangos am y tro cyntaf. Ond mae’n rhan allweddol o ystyr y darn. Nid cefnlen yn unig oedd yr awyr i Constable. Credai bod yr awyr yn gallu cyfleu naws ac emosiwn. Mae’r cymylau cythryblus yn cael eu hystyried fel mynegiant o’r galar a’r poen meddwl a deimlai ar y pryd.

Bydd y gweithdy hwn yn gyfle i deuluoedd astudio awyr stormus Constable yn agosach a chreu eu tirluniau eu hunain i fynd adref gyda nhw.

Archebwch wrth gyrraedd yn y Dderbynfa.

Cefnogir yr arddangosfa o’r gwaith a’r digwyddiadau perthnasol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a’r Gronfa Gelf.

Digwyddiadau