Digwyddiadau

DigwyddiadDiwrnod Astudio: Constable yn Ysbrydoli

Wedi'i Orffen
10 Mai 2014, 11.30am-4.30pm
Pris Am Ddim
Addasrwydd Oedolion
Archebu lle digwyddiadaucaerdydd@amgueddfacymru.ac.uk
John Constable, Salisbury Cathedral from the Meadows 1831

Salisbury Cathedral from the Meadows 1831
John Constable (1776 – 1837)
Ffotograff © Tate, Llundain 2013

Prynwyd gan Tate gyda chymorth y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Sefydliad Manton a'r Gronfa Gelf (gyda chyfraniad gan Sefydliad Wolfson) ac Aelodau Tate, mewn partneriaeeth gydag Amgueddfa Cymru-Museum Wales, Gwasanaeth Amgueddfaol Caer Colun ac Ipswich, Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban; ac Amgueddfa Caersallon a De Wiltshire.

Logo Aspire

Yn ystod y diwrnod cynhelir cyfres gan ysgolheigion rhyngwladol eu bri o sgyrsiau wedi’u hysbrydoli gan gampwaith John Constable Salisbury Cathedral from the Meadows 1831, sydd i’w weld ar hyn o bryd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Bydd cyfle hefyd i holi cwestiynau, a thrafod.

Mynediad am ddim

Dr. Mark Evans, Uwch Guradur (Paentiadau), V&A, Llundain
Constable: Magu Meistr

Cyflwyniad i brif arddangosfa’r V&A dros aeaf 2014. Cyfunodd Constable astudiaeth drylwyr o gampweithiau Claude, Ruisdael, Rubens a Titian â’i waith diwyd o astudio natur yn y cnawd er mwyn rhoi ffresni ac awdurdod newydd i’r genre tirluniau, a chreu delfryd hirhoedlog o dirlun Prydain.

 

Yr Athro John Thornes, Athro Emeritws mewn Meteoroleg Gymwysedig, Prifysgol Birmingham
Awyr John Constable – Plethu Celfyddyd a Gwyddoniaeth

Yr awyr oedd canolbwynt unrhyw waith i Constable – ffon fesur graddfa a’r prif fodd o gyfleu teimladau mewn tirlun. Ond pa ddealltwriaeth oedd ganddo o’r grymoedd naturiol oedd yn creu’r cymylau cumulus sydd i’w gweld mewn cynifer o’i weithiau? Oedd ei wybrennau yn wyddonol gywir?

 

Dr. Jonathan Clarkson, Darlithiwr Hanes a Theori Celf, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
'Mysterious Monuments': Darlunio Hanes ym Mhaentiadau Constable

Yn ystod degawd olaf ei fywyd tyfodd diddordeb Constable mewn hanes; yr hyn sy’n goroesi o gymdeithasau’r gorffennol a’r hyn a gaiff ei golli. Cawn gipolwg cyflym ar ei syniad ef o hanes yn ei lythyrau a’i ddarlithoedd, ond yn ei baentiadau y gwelwn ei syniadau ar eu cliriaf.

 

Sarah Cove, Cadwraethydd Paentiadau Achredig, Sylfaenydd Project Ymchwil Constable
Bocs Siocled a Jackson Pollock: Deunyddiau a Thechnegau gweithiau olew cyhoeddus Constable o’r 1820a a’r 1830au

Ymhlith cynfasau ‘chwe throedfedd’ Constable mae rhai o’i weithiau enwocaf a mwyaf eiconig. Datblygodd pob un o ddarluniau pensil bychan ac astudiaethau olew, ac fe dynnodd fraslun llawn maint ar gyfer pob un a welwyd gan neb ond ei gyfeillion agosaf yn ystod ei fywyd. Mae dros 30 mlynedd o ymchwil technegol a gwyddonol bellach yn datgelu ei arferion paentio rhyfeddol.

 

Ebostiwch digwyddiadaucaerdydd@amgueddfacymru.ac.uk. i archebu eich lle rhad ac am ddim.

 

Rhan o raglen Aspire, gyda chymorth Cronfa Dreftadaeth y Loteri a’r Gronfa Gelf.

Digwyddiadau