Digwyddiadau

ArddangosfaSimon Pope: Primary Agents of a Social World

Wedi'i Orffen
21 Mehefin7 Medi 2014
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb

 Ar gyfer Primary Agents of a Social World defnyddiodd yr artist Simon Pope sbesimen mawr o lo yng nghasgliad yr Amgueddfa fel sbardun i drafod a rhyngweithio, a ffilmio’r ymateb.

Cynhaliwyd sgyrsiau rhwng amrywiaeth eang o gyfranwyr, pob un â gwybodaeth a phrofiadau gwahanol o’r pwnc llosg. Fe’u ffilmiwyd yn dilyn y ffas lo mewn bws o Flaenafon i Gaerdydd, gan oedi mewn mannau ar y ffordd i godi cyfranwyr newydd.

Penllanw hyn yw ffilm sy’n creu ‘cymuned’ newydd drwy olrhain y cysylltiad rhwng un sbesimen glo penodol â’r bobl a welodd newid byd o’i herwydd.

Drwy hyn mae’r sbesimen – a gloddiwyd o lofa Deep Navigation ym 1955 – yn troi yn ‘wrthrych cymdeithasol’. Mae’n ein hannog i edrych ar sut y bydd dyn yn gweddnewid glo, ond yn bwysicach fyth, ar sut y mae glo wedi gweddnewid bywyd dyn.

Comisiynwyd Primary Agents of a Social World gan Amgueddfa Cymru gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston. Derbyniwyd cymorth ychwanegol gan Ymddiriedolaeth Elephant Trust a chyfnod preswyl Cyngor Celfyddydau Cymru.

Gosodwaith ffilm newydd yn archwilio’r berthynas newidiol rhwng glo a chymunedau Cymoedd y De. Gyda chymorth Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.

sbesimen mawr o lo yng nghasgliad
logo ymddiriedolaeth colwinston
Digwyddiadau