Digwyddiadau

Arddangosfa: Richard Wilson (1714 - 1782) a Gweddnewidiad Peintio Tirluniau Ewropeaidd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Wedi'i Orffen
5 Gorffennaf–26 Hydref 2014
Pris Am Ddim
Addasrwydd Pawb
MENGS, Anton Raphael (1728–1779), Richard Wilson
MENGS, Anton Raphael (1728–1779)
Richard Wilson (1713–1782)
tua 1752
olew ar gynfas
prynwyd gyda chefnogaeth Cronfa Genedlaethol y Casgliadau Celfyddyd, 1947
NMW A 113
Tirlun o Ddinas Bran o Langollen gan Richard Wilson

Richard Wilson (1714-1782)
Dinas Bran from Llangollen, 1770-71, olew ar ganfas
Canolfan Astudiaethau Celf Brydeinig Paul Mellon, Llundain

Richard Wilson (1714-1782) <em>Ceyx and Alcyone</em>, 1768

Richard Wilson (1714-1782)
Ceyx and Alcyone, 1768, olew ar ganfas
© Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Richard Wilson (1714-82), Rhufain o'r Ponte Molle, 1754
Richard Wilson (1714-82), Rhufain o'r Ponte Molle, 1754

Bydd yr arddangosfa fenthyg fawr hon yn nodi 300 mlynedd ers genedigaeth Richard Wilson (1714-1782), artist gorau Cymru o bosibl.

Cyn Wilson, peintio tirweddau er mwyn eu cofnodi a wnâi artistiaid Prydain. Dangosodd Wilson y gallai tirluniau fod yn frith o ystyron a chyfleu naws ac emosiwn hefyd.

Teithiodd Wilson i’r Eidal yn y 1750au a gweddnewidiwyd ei waith gan ei brofiadau yno. Mae’r arddangosfa yn edrych ar waith yr artistiaid Ewropeaidd a gyfarfu ar ei daith a’r noddwyr teithiol o Brydain fyddai’n prynu ei waith. Edrychir hefyd ar sut yr aeth ati i gymhwyso ei weledigaeth at baentio tirwedd Cymru a Lloegr, a sut aeth ati i farchnata ei gelf yn marchnad brintiau Llundain.

Bydd yr arddangosfa hefyd yn dangos y dylanwad cryf a gafodd ar gelf John Constable, J. M. W. Turner a’i cyfoedion ym myd celf Prydain ac Ewrop.

Trefnwyd yr arddangosfa ar y cyd â’r Yale Center for British Art, New Haven, Connecticut, UDA.

Digwyddiadau Cysylltiedig

Digwyddiadau